Aktualności i komunikaty
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Walne Zebranie TPJ
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 r. /sobota/ o godz. 11.00 w pierwszym terminie, godz. 11.30 w drugim terminie w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
   b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
   c. zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
10. Program działalności TPJ.
11. Zamkniecie obrad.

Z poważaniem
Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

-----------------
Prezentujemy protokoły z Walnego Zebrania Członków TPJ oraz Komisji Rewizyjnej, które będą zatwierdzane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 sierpnia 2017 r.


XI Janowieckie Spotkania Historyczne
W dniu 24 czerwca tego roku w salach tzw. Domu Północnego zamku w Janowcu odbyły się po raz jedenasty Janowieckie Spotkania Historyczne. Tytuł konferencji był dość intrygujący: Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku.
Okazuje się, że janowiecki zamek bywał miejscem spotkań i sceną zdarzeń, które zapisały się nie tylko w dziejach lokalnych, ale stanowiły znaczące epizody dziejów ogólnych naszego Państwa.
Czerwcowa konferencja nie byłaby możliwa bez współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Za tę współpracę składaliśmy podziękowania na ręce pani Dyrektor Agnieszki Zadury.
Sobotnio - "sobótkowa" konferencja nie byłaby możliwa bez jego głównych aktorów, czyli historyków z Lublina, Opola i Janowca. Jeszcze raz wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i za trud przygotowania referatów. Słowa szczególnego podziękowania kierowaliśmy do profesora Henryka Gmiterka, który od lat jest przewodniczšcym janowieckich konferencji.
Uczestnicy XI Janowieckich Spotkań Historycznych mieli niepowtarzalną okazję poznania mało znanych faktów i fragmentów wielkiej historii, która kilka razy "zahaczyła" o zamek janowiecki w minionych wiekach.
Po konferencji w "kuchni Złotników" i na dziedzińcu zamkowym zaserwowano tradycyjny "Poczęstunek Janowiecki" przygotowany i ufundowany przez firmę "REYPOL" z Janowca.
Na jesieni tego roku ukaże się książka będąca pokłosiem konferencji.

Andrzej Szymanek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Referaty wygłoszone w dniu 24 czerwca 2017

1. Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, UMCS Lublin - Król Zygmunt III Waza gościem janowieckiego zamku
2. Prof. dr hab. Dariusz Kupisz, UMCS Lublin - Rokoszanie pod Janowcem
3. Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS Lublin - Wizyty króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Janowcu
4. Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. Uniwersytetu Opolskiego - Wizyta Piotra I w Janowcu w czasie Wielkiej Wojny Północnej
5. Dr Mariusz Kozdrach, UMCS - Wesela i chrzciny magnackiego Janowca w XVIII w.
6. Dr Katarzyna Madejska, Dr Paweł Madejski, UMCS Lublin - Graffiti w Janowcu od XVI do XIX w.
7. Mgr Sebastian Wardak. Muzeum Nadwiślańskie - Stan poszukiwań archiwalnych w Szwecji dotyczących historii zamku w Janowcu

Uczestnicy 11 konferencji JSH
Uczestnicy konferencji

Prof. dr hab. Henryk Gmiterek Prof. dr hab. Dariusz Kupisz Dr hab. Leszek Wierzbicki Dr hab. Tomasz Ciesielski Dr Mariusz Kozdrach Dr Paweł Madejski Dr Katarzyna Madejska Mgr Sebastian Wardak

Zdjęcia: Wiesław Szczepanek


"Zmiana numeru konta"
Informujemy wszystkich Członków TPJ, którzy będą chcieli uregulować swoje płatności na rzecz Towarzystwa, iż nastąpiła zmiana numeru konta bankowego
Aktualny numer konta zamieszczony jest w stopce "Gazety Janowieckiej" i podajemy go poniżej:
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym - konto:
21 8731 0001 0103 3822 2001 0013


uwaga!
"Składki"
Przypominamy o statutowym obowiązku płacenia składek członkowskich. Nieregulowanie tej należności przez trzy kolejne lata zobowiązuje zarząd do skreślenia osoby niepłacącej z listy członków TPJ.
Mamy nadzieję, że do takiej ostateczności nie dojdzie.Tworczość ludowa z okolic Janowca
Chcemy zaprezentować pisanki wykonane przez p. Annę Byzdra, która wielokrotnie brała udział w organizowanym przez Towarzystwo "Konkursie Pisanek Wielkanocnych". W późniejszym czasie postaramy się zamieścić prace artystyczne innych osób związanych z Janowcem.


nowosc
Kwatery agroturystyczne w gminie Janowiec
Na terenach o dużych walorach krajobrazowych często odwiedzanych przez spragnionych spokoju i odpoczynku turystów, istnieje potrzeba powstania bazy noclegowej. W przypadku terenów rolniczych bazę taką mogą stanowić rolnicze gospodarstwa agroturystyczne wychodzące naprzeciw potrzebom przybywających turystów.JANOWIECKIE INTERPRETACJE MUZYKI
Już od 8 lat w ostatnich dniach sierpnia, na zamku w JANOWCU NAD WISŁĄ odbywają się JANOWIECKIE INTERPRETACJE MUZYKI - międzynarodowy kurs interpretacji dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i akordeonu. Można powiedzieć, iż stały się stałą imprezą organizowaną na zamku w Janowcu. Informacje o kolejnej edycji zamieścimy w późniejszym terminie.


Prezentacja TPJ
Na końcu strony zawierającej kalendarium najważniejszych wydarzeń TPJ zamieszczamy prezentację dotyczącą działalności Towarzystwa na przestrzeni lat 1995-2011. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.
 
 


| Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Konatkt!!!