Aktualności i komunikaty
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

XI Janowieckie Spotkania Historyczne
W dniu 24 czerwca tego roku w salach tzw. Domu Północnego zamku w Janowcu odbyły się po raz jedenasty Janowieckie Spotkania Historyczne. Tytuł konferencji był dość intrygujący: Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku.
Okazuje się, że janowiecki zamek bywał miejscem spotkań i sceną zdarzeń, które zapisały się nie tylko w dziejach lokalnych, ale stanowiły znaczące epizody dziejów ogólnych naszego Państwa.
Czerwcowa konferencja nie byłaby możliwa bez współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Za tę współpracę składaliśmy podziękowania na ręce pani Dyrektor Agnieszki Zadury.
Sobotnio - "sobótkowa" konferencja nie byłaby możliwa bez jego głównych aktorów, czyli historyków z Lublina, Opola i Janowca. Jeszcze raz wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i za trud przygotowania referatów. Słowa szczególnego podziękowania kierowaliśmy do profesora Henryka Gmiterka, który od lat jest przewodniczšcym janowieckich konferencji.
Uczestnicy XI Janowieckich Spotkań Historycznych mieli niepowtarzalną okazję poznania mało znanych faktów i fragmentów wielkiej historii, która kilka razy "zahaczyła" o zamek janowiecki w minionych wiekach.
Po konferencji w "kuchni Złotników" i na dziedzińcu zamkowym zaserwowano tradycyjny "Poczęstunek Janowiecki" przygotowany i ufundowany przez firmę "REYPOL" z Janowca.
Na jesieni tego roku ukaże się książka będąca pokłosiem konferencji.

Andrzej Szymanek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Referaty wygłoszone w dniu 24 czerwca 2017

1. Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, UMCS Lublin - Król Zygmunt III Waza gościem janowieckiego zamku
2. Prof. dr hab. Dariusz Kupisz, UMCS Lublin - Rokoszanie pod Janowcem
3. Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS Lublin - Wizyty króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Janowcu
4. Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. Uniwersytetu Opolskiego - Wizyta Piotra I w Janowcu w czasie Wielkiej Wojny Północnej
5. Dr Mariusz Kozdrach, UMCS - Wesela i chrzciny magnackiego Janowca w XVIII w.
6. Dr Katarzyna Madejska, Dr Paweł Madejski, UMCS Lublin - Graffiti w Janowcu od XVI do XIX w.
7. Mgr Sebastian Wardak. Muzeum Nadwiślańskie - Stan poszukiwań archiwalnych w Szwecji dotyczących historii zamku w Janowcu

Uczestnicy 11 konferencji JSH
Uczestnicy konferencji

Prof. dr hab. Henryk Gmiterek Prof. dr hab. Dariusz Kupisz Dr hab. Leszek Wierzbicki Dr hab. Tomasz Ciesielski Dr Mariusz Kozdrach Dr Paweł Madejski Dr Katarzyna Madejska Mgr Sebastian Wardak

Zdjęcia: Wiesław Szczepanek


| Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Konatkt!!!