Tytuł: Bibliografia wydawnictw TPJ oraz Notatnika Janowieckiego
Data wydania: 2016
Liczba stron: 90

Książka opracowana przez p. Alicję Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, zawierająca w sposób naukowy opracowaną bibliografię wydawnictw TPJ oraz zawartość Notatnika Janowieckiego.

Nakład 200 egz.