gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 83, grudzień 2017 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
NOWA SIEDZIBA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JANOWCU

W czasie tegorocznych "Dni Janowca", to jest 22-23 lipca 2017 roku, jednym z pierwszych punktów obchodów było otwarcie nowej siedziby naszej biblioteki.

Przeniesienie, jak każda większa przeprowadzka, wymaga ustaleń, przygotowań, remontu, sprzątania, ciężkiego przedźwigania dorobku wielu lat i stanowi spory koszt dla gminnej kasy.

To wszystko, łącznie biorąc, wymagało pracy i wysiłku wielu osób, a szczególnie należy podkreślić działania organizacyjne Dyrektor biblioteki Heleny Wójcik.

Pragnę zaznaczyć, w jaki sposób powstało to miejsce, które zajęła biblioteka.

Otóż w latach 90-tych XX wieku istniejący w Janowcu Zespół Szkół Rolniczych miał duży nabór młodzieży, pracował prężnie, a pomieszczeń było za mało. Ponadto pomiędzy dwoma budynkami dwupiętrowym i parterowym nie było wewnętrznego przejścia, nawet w czasie deszczu, czy burzy też trzeba było wychodzić na zewnątrz i biec do parterowego budynku lub odwrotnie. Szczególnie takie sytuacje powodowały, że przejście było uciążliwe dla pracowników i uczniów.

Dyrektor tej szkoły Nadzieja Nieścioruk długo zastanawiała się nad tym problemem i w końcu wymyśliła dobudowanie do obydwu budynków szkolnych tzw. "łącznika".

Dyrektor cechowała przedsiębiorczość i bardzo szybko przeanalizowała swój pomysł z wykonawcami, a następnie postarała się o poparcie i pieniądze od władz oświaty rolniczej w województwie.

W niecałe dwa lata od pomysłu zbudowano łącznik. Choć nazwa krótka rozwinęła się nie tylko w przejście z budynku do budynku, ale także według potrzeb lokalowych w dodatkowe pomieszczenia przeznaczone do nauki i pomieszczenia pomocnicze.

Budynki Zespołu Szkół Rolniczych w Janowcu
Sądząc z perspektywy czasu, ta moja Koleżanka przedsięwziętą inwestycję wykonała w ostatnich latach swego krótkiego życia.

Bardzo kochała Janowiec i okolice i w zamian za swój wysiłek, zapobiegliwość, staranie, od naszej społeczności otrzymała pierwszą w Janowcu tablicę pamiątkową Jej poświęconą, która na zewnątrz budynku będzie też patronować bibliotece gminnej.

Obecnie działalność szkoły zmniejszyła się, bo młodzieży mamy mniej. Tyle historii.

Tak się złożyło, a życie i czas nakręcają swoje potrzeby stąd następna osoba Helena Wójcik, u której pomieszczenia biblioteki w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu w żaden sposób nie mogły się rozszerzyć, były za ciasne, a potrzeby narastały, z zazdrością patrzyła na sąsiednie biblioteki i ich rozwój. Doskonale zna okolicę, bo stąd pochodzi i mocno sobie postanowiła uzyskać od Władz Gminy część wspomnianego łącznika w Zespole Szkół.

Zazwyczaj gmina ma wiele potrzeb i w tym leży trudność wyboru właściwego zadania.

Jednak Wójt i radni zdecydowali - najważniejsza Gminna Biblioteka Publiczna. I mamy nową siedzibę dla niej, robi bardzo dobre wrażenie na uczestnikach otwarcia, czysto, jasno, książki pięknie ustawione.

Dyrektor biblioteki Heleny Wójcik serdecznie wita zebranych i oznajmia, że przybyli: Lucyna Kowalik na spotkanie autorskie - poezja, Małgorzata Pieczykolan z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, Bożena Rybaniec z biblioteki w Końskowoli, Wójt Gminy Jan Gędek, Przewodniczący Rady Gminy - Roman Szymański, Z-ca Wójta - Waldemar Słowik, Radni: Ewa Kostka, Eugeniusz Włodarczyk, Jacek Niedziółka, Aldona Wojtalik, Iwona Pacocha, Teresa Pacocha, Dyrektor Zespołu Szkół w Janowcu - Beata Kolasińska, Dyrekor GOK - Łukasz Skowyra i czytelnicy.

W pierwszym pomieszczeniu kącik regionalny: "Moje miejsce na Ziemi", a na ścianach zawieszone obrazy skupiają najpiękniejsze widoki z naszego terenu. Wiedza o regionie tworzy lokalny patriotyzm i przenosi się dalej na miłość do Ojczyzny. Czasem człowiek znajdzie swoje miejsce do życia gdzieś daleko od rodzinnych stron, a w jego wyobraźni pozostają na zawsze te niezwykłości, za którymi tęskni.

Dalej dekoracja- balony z napisem BIBLIOTEKA W JANOWCU, a rozmieszczone w pomieszczeniach kwiaty dowodziły radości twórców i założeniu - nowe miejsce, nowe lepsze działanie w środowisku.

Niespodzianką był występ 9-letniej dziewczynki Natalki Wójcik (wnuczka Pani Dyrektor), która grała na skrzypcach melodie - Menuet Pierwszy i Kołysankę, wzbudził zachwyt u słuchaczy. Natalka zasłużyła na gromkie brawa zebranych.

Dyrektor Tadeusz Sławecki z Woj. Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z Lublina w swoim liście do Dyrektor Heleny Wójcik z życzeniami przekazał program działania instytucji. "Pod Pani kierownictwem w nowej siedzibie Biblioteka ma szansę stać się instytucją służącą budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Wyrażamy nadzieję, że współpraca Biblioteki z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem Przyjaciół Janowca oraz Muzeum Zamek przyczyni się do promocji gminy i tradycji historycznych regionu. Takie są oczekiwania mieszkańców gminy Janowiec, a także turystów licznie odwiedzających tę atrakcyjną miejscowość, położoną na skraju Małopolskiego Przełomu Wisły."

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 5829 pozycji książkowych, a 475 czytelników z całej gminy świadczy o potrzebie jej istnienia.

Biblioteka będzie służyć budowaniu społeczeństwa informacyjnego, przybliżać nowości, bogacić wiedzę też o własnym regionie, współpracować z instytucjami wymienionymi w liście, a także ze szkołą i przedszkolem.

Lucyna Kowalik - pedagog, malarz, poetka, mieszka od sześciu lat w Trzciankach. Pisze wiersze, którym rytm nadaje muzyka i obraz. Wiersze zrozumiałe, nierymowane zawierają zawsze jakąś myśl, sytuację i tworzą sedno wypowiedzi. Autorka przekazuje uczucia, emocje, dużo treści wynika z wielkiej przyjaźni z ludźmi i z zachwytu przyrodą. Niby to obrazowanie proste, codzienne, ale wysiłek znaczny. Od słuchających miała tak dużo braw.

Czytelnicy dziękują za tomik "Szkoda czasu".

Położenie Biblioteki w centrum Janowca ułatwi kontakt z książką na co dzień.

Zapraszamy!

Katarzyna Adamowska-Kane
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach

Powrót

| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Strony | Statut | Nagrody |
Powrót
strona główna TPJ
napisz!