gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 83, grudzień 2017 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
Z ŻYCIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA

NAJBLIŻSZE PLANY WYDAWNICZE TPJ

W przyszłym roku przewidujemy wydanie kilka bardzo interesujących książek.

Prawdopodobnie w połowie roku będzie gotowe opracowanie na temat lokalnej gwary. Jest to dla nas temat zupełnie nowy, nigdy jeszcze nie poruszany w naszych publikacjach. A stało się to możliwe dzięki życzliwemu zaangażowaniu się pracowników nauki UMCS.

Druga książka będzie dotyczyć naszego kościoła - "Kościół parafialny w Janowcu, w świetle wizytacji XVII i XVIII wieku". Tytuł niewiele mówiący ale jest to niezwykle obszerne i ciekawe opracowanie o tym, jak na przestrzenie wieków zmieniało się wnętrze naszej świątyni. Kiedyś na przykład były tylko trzy ołtarze. Publikacja ta, to efekt żmudnej pracy w archiwach profesora Wiktora Zygmunta Łyjaka, autora wydanej w ubiegłym roku monografii "Organy janowieckiego kościoła".

Pewnie w lutym wyślemy do drukarni "Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku" - plon XI sesji Janowieckich Spotkań Historycznych.

W końcowej fazie opracowania jest Bibliografia Janowca. Podobnie jak Bibliografię TPJ, i tę publikację przygotowuje dr hab. Alicja Matczuk z UMCS-u. W tym wydawnictwie znajdzie się bibliograficzne opracowanie dotychczas wydanych numerów Gazety Janowieckie oraz szczegółowe informacje o wszystkich wydanych publikacjach dotyczących Janowca i jego okolic.

Być maże uda nam się również w niedługim czasie wydać drugą część monografii "Cmentarza Janowieckiego" przygotowywaną przez Krystynę Wolską.

Przygotowywane są również teksty do kolejnego numeru Notatnika Janowieckiego, który powinien ukazać się w przyszłym roku.

Leszek KwasekZ NOTATEK (NIE)DAWNO PISANYCH...

Rozpoczynamy, tytułem próby, prezentację notatek pisanych przeze mnie na bieżąco od października 1998 roku. Nie jest to dziennik ani skrupulatnie robiona kronika. Są to bardzo różne teksty; krótkie i dłuższe, ręcznie pisane na luźnych kartkach, a później w zeszytach, opisujące fakty i wydarzenia dotyczące działalności Towarzystwa, ale nie tylko. W naszym niedawno powstałym archiwum wchodzą w skład Zbioru Nr 3 i zajmują dziewięć jego teczek.

Leszek Kwasek
19

października
1998 roku,
poniedziałek

 


Dzisiaj z Radomia, już po raz trzeci, przysłano kliszę okładki Notatnika Janowieckiego Nr 6. Poprzednio było tak: Andrzej Rogowski wykonując w Radomiu tę nieszczęsną kliszę, już na swoim komputerze zrobił jej lustrzaną odbitkę, gotową dla drukarni w Puławach. Ale tutaj wykonano podobną operację i kolor na kliszy wrócił na pierwotną stronę, w wyniku czego, okładka Notatnika pozostawała biała.

Ustaliliśmy z p. Andrzejem Szymankiem, że do końca roku już nic nie wydajemy, lecz przygotowujemy "Dokumenty lokacyjne Janowca" Andrzeja Wyrobisza do etapu komputerowego, podobnie zrobimy z "Ustrojem Janowca" Grzegorza Janusza. W pierwszym kwartale przyszłego roku przekażemy materiały do drukarni. Ustaliliśmy, że "Dokumenty lokacyjne" będą miały okładkę z nadrukiem imitującym starodruki z papieru czerpanego, nieco grubszego, bez obwoluty.

Przygotowuję wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie "Pani na Sycynie". Może się zdarzyć, że na koniec roku pozostaną tam jakieś niewykorzystane pieniądze.

Trzeba koniecznie poprosić p. Mieczysława Kurzątkowskiego o tekst do Notatnika Janowieckiego nr 7, na temat janowieckiego zamku.

W sobotę 24.10.1998 odbędzie się zebranie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Tworzą ją przedstawiciele /prezesi/ wszystkich Towarzystw Regionalnych województwa. Tam są rozdzielane pieniądze, przekazywane każdego roku do naszej dyspozycji przez władze wojewódzkie. Dlatego jest to ważna sprawa. Teraz odbędą się wybory zarządu, bo dotychczasowy zarząd podał się do dymisji, jak 3.10.1998 na zebraniu, po burzliwej dyskusji, w tajnym głosowaniu nie uzyskał poparcia: 18 głosów było przeciw zarządowi, 8 głosów wstrzymujących się, nikt nie poparł zarządu. Ja byłem w tej pierwszej grupie. Prezesem byłego już zarządu był Ryszard Lubicki, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego.


KONGRES KULTURY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
6-7 września 2017

6 -7 września 2017 r. w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie odbył się I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. Wzięło w nim udział 666 przedstawicieli instytucji kultury. W kuluarach eksponowano 30 stoisk informujących o ich działalności, a wśród nich wspólne stoisko Powiatu Puławskiego i Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Odbył się też koncert zespołów ludowych Lubelszczyzny z udziałem m.in. zespołu Jarzębina z Kocudzy oraz kapeli Św. Mikołaja. Towarzystwo Przyjaciół Janowca reprezentowali członkowie zarządu: Łukasz Skowyra, dyrektor Ośrodka Kultury w Janowcu, oraz Wiesław Szczepanek.

Wykład inauguracyjny na temat Zarządzanie kulturą i jej przyszłość wygłosił Paweł Potoroczyn, m.in. były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza w Polsce i Instytutów Kultury Polskiej w Nowym Jorku i Londynie. Na wykładach i w panelach dyskusyjnych omawiano m.in.: niematerialne dziedzictwo Lubelszczyzny, źródła kultury, stan edukacji kulturalnej w województwie, relację nauka a kultura, amatorski ruch artystyczny, relację kultura a cyberprzestrzeń, rolę organizacji pozarządowych i kulturalną współpracę transgraniczną. O wspieraniu oddolnych inicjatyw artystycznych jako fundamencie rozwoju kreatywności, na przykładzie kilku przedsięwzięć zrealizowanych w Wielkiej Brytanii, mówił sir John Tus, m.in. były dyrektor generalny BBC World Service. Przedstawił też 22-punktowy modelowy plan działania instytucji kultury. Wśród referentów byli profesorowie i eksperci: Jan Adamowski, Piotr Dahlig, Agnieszka Kolasa-Nowak, Robert Firmhofer, Leszek Korporowicz i Sławomir Partycki, a wśród panelistów - dziesiątki ekspertów z całej Polski.

W przerwach wykładów część uczestników zwiedziła Muzeum Lubelskie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Filharmonię, Teatr Muzyczny, Teatr im. J. Osterwy, Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Centrum Spotkań Kultur, siedzibę Kongresu.

Wiesław Szczepanek

ZMARŁ WACŁAW BOGDAN CZAPLIŃSKI

Ś p. Wacław Bogdan Czapliński urodzony 18.07.1923 r. w Sycynie. Syn Ludwika Wawrzyńca Czaplińskiego (właściciela majątku Sycyna) i Izabeli Marii Dobieckiej.

Matura, a następnie stopień kaprala podchorążego AK uzyskał na tajnych kompletach w Warszawie, dokąd przeniósł się po skonfiskowaniu majątku Sycyna przez Niemców. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim, walczył na Starym Mieście, gdzie został ciężko ranny. Cudownie ocalał, lecz został mu odłamek w najbliższej okolicy serca. Żył z tym odłamkiem do końca życia.

Za walkę w Powstaniu został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.

Po wojnie ukończył Wydział Weterynaryjny na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze jako student w roku 1947 został zatrudniony jako asystent w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Później rozpoczął pracę w PAN i na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

19 maja 1945 r. w Zamościu wziął ślub z Maria Danutą Łaganowską, z którą miał synów Marka i Tomasza.

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi uzyskał w 1956 roku doktorat, a w 1962 r. - habilitację. Na Akademii Medycznej w 1968 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i objął kierownictwo Katedry Biologii, gdzie otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W 1993 r. przeszedł na emeryturę. Ma znaczny dorobek naukowy: autor ponad stu publikacji, promotor 9 rozpraw doktorskich, autor wielu recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych oraz na tytuł profesora. Pełnił wiele funkcji społecznych, w tym: wiceprzewodniczącego i przewodniczącego World Federation of Parasitologists, sekretarz naukowy, a potniej przewodniczący Komitetu Parazytologii PAN.

Członek rad wydziałów: (1) Weterynaryjnego SGGW, (2) Lekarskiego Akademii Medycznej, oraz rad naukowych: (1) Instytutu Parazytologii PAN, (2) Instytutu Biostruktury AM.

Był współorganizatorem kongresów i konferencji krajowych i zagranicznych. Został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

Po stracie pierwszej żony zawarł w dniu 18.04.1997 r. drugi związek małżeński z Urszulą Gabrielą córką Ryszarda Władysława Milczarka i Anny z domu Pyzel.

Zmarł 5 września 2017 roku, pochowany 13.09.2017 r. w Warszawie na Powązkach.


Darczyńcy i kwoty przez nich przekazane w 2017 roku
/w zł/

Stanisław Tomasz Jędrych - Otwock - 360,-;
Zofia Jancewicz - Warszawa - 500,-;
Marek Kwasek - Janowiec - 50,-;
Barbara Gonciara-Werner - Warszawa - 200,-;
Maria Barbara Bolesławska-Dziewulska - Warszawa - 300,-;
Jadwiga Wolska-Landowska - Warszawa - 1200,-;
Anna i Przemysław Lawendowie - Warszawa - 60,-;
Kazimierz Czapliński - Wrocław - 600,-;
Krystyna Gruszecka - Radom - 150,-;
Krystyna Urbanek - Komorów - 200,-;
Helena Graszkiewicz JaPlan - Janowiec - 80,-;
Paweł Lachtara - Warszawa - 50,-;
Stanisław Pęksyk - Otwock - 100,-.

Łączna kwota przekazanych darowizn na koniec miesiąca listopada wyniosła - 3850,- złotych.
Serdecznie dziękujemy darczyńcomPowrót

| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Strony | Statut | Nagrody |
Powrót
strona główna TPJ
napisz!