gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisł+/-, nr 85, czerwiec 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisł+/-

 
 
W S P O M N I E N I A

Z NOTATEK (NIE)DAWNO PISANYCH...

K ontynuujemy prezentację notatek pisanych przeze mnie na bieżąco od października 1998 roku. Nie jest to dziennik ani skrupulatnie robiona kronika. Są to bardzo różne teksty; krótkie i dłuższe, ręcznie pisane na luźnych kartkach, a później w zeszytach, opisujące fakty i wydarzenia dotyczące działalności Towarzystwa, ale nie tylko. W naszym niedawno powstałym archiwum wchodzą w skład Zbioru Nr 3 i zajmują dziewięć jego teczek.
Leszek Kwasek
20

października
1998 roku,
wtorek

 


D zisiaj z Banku Spółdzielczego dzwoniłem do p. profesora Bohdana Czaplińskiego w Warszawie w sprawie nawiązania kontaktu ze Związkiem Ziemian. Chodzi o możliwość rozprowadzania wśród członków tej organizacji wydanej przez nas "Pani na Sycynie". Za kilka dni mam otrzymać informację. Jeśli będzie pozytywna, to przystąpimy do szczegółów tego przedsięwzięcia.

22

października
1998 roku,
czwartek

 


R ozmawiałem ponownie z prof. B. Czaplińskim i otrzymałem adres sekretarza Związku Ziemian.

Nadszedł też list od. prof. Kazimierza Czaplińskiego z podziękowaniami za wydanie Pani na Sycynie i z wyrazami zadowolenia i wdzięczności wobec przebiegu prac zmierzających do wydania Struny bolesnej pamięci.

Przyszło pismo o organizowanym w Tarnowie Sejmiku Prasy Lokalnej. Trzeba zaproponować wyjazd K. Szulowskiemu, lub K. Wolskiej, jeśli zgodzą się pokryć koszty wyjazdu w kwocie 250 zł.

Jutro chyba będzie gotowy Notatnik Janowiecki nr 6. Trzeba będzie jutro z rana odebrać z drukarni choćby kilkanaście egzemplarzy, bo będzie potrzebny w sobotę w Lublinie na wyborczym zebraniu Rady Wojewódzkiej Towarzystw Regionalnych.

Przekazałem Filipowi J. różne drobiazgi do archiwum: listy, zapiski z pierwszych zebrań TPJ, zaproszenia na spotkania, zdjęcia z 18. 02. 1995 roku oraz z wystawy fotograficznej p. Bożeny Kędzierzawskiej, która odbyła się w 1996 roku w GOK w Janowcu.

24

października
1998 roku,
sobota

 


D zisiaj, po wielu perturbacjach, odbyło się kolejne zebranie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Było burzliwe, trwało jak zwykle długo. Same sprawy proceduralne zajęły ponad godzinę. Obecnych było 28 osób. Kwestionowane były, ale nieskutecznie, decyzje podjęte na zebraniu trzeciego października. Ostatecznie odbyły się wybory zarządu. Oto jego skład:
Przewodniczący dr Sławomir Partycki,
I wiceprzewodniczący prof. Ryszard Szczygieł,
II wiceprzewodniczący p. Sprawka,
sekretarz L. KwasekPowrót

Powrót
strona główna TPJ
napisz!