gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 87, październik 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
Z ŻYCIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA

100. rocznica niepodległości

W setną rocznicę odzyskania prze Polskę niepodległości Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Gminny Ośrodek Kultury i Wójt Gminy Janowiec organizują cykl uroczystości. Między innymi wystąpi dr Paweł Madejski z UMCS z okolicznościowym referatem. Jego treść zamieścimy w następnej Gazecie Janowieckiej. Będzie to specjalny numer naszego czasopisma przygotowany na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Leszek Kwasek

DARCZYŃCY I KWOTY PRZEZ NICH PRZEKAZANE W 2018 ROKU
/w zł/

Barbara Gonciara-Werner - 200,-;
Zofia Jancewicz - 200,-;
Jadwiga Wolska Landowska - 100,-;
Zygmunt Markowski - 140,-;
Krzysztof Długokęcki - 50,-;
Stanisław Tomasz Jędrych - 360,-;
Irena Włodarczyk - 100,-;
Kazimierz Czapliński - 500.-;
Krystyna Urbanek - 200,-;
Maciej Janiszewski - 40,-;
Anna i Przybysław Lawendowie - 86,-;
Helena Graszkiewicz-JaPlan - 80,-;
Maria Barbara Bolesławska-Dziewulska - 300,-;
Anna Małgorzata Pardyka - 100,-.
Razem - 2.456,-.
Serdecznie dziękujemy.


-RÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNO|CI TPJ W LATACH 1995-2017 - ł+/-cznie

Wpływy ogółem- 476.188100%
Sprzedaż własnych wydawnictw- 236.94150%
Darowizny- 142.68030%
Składki członkowskie- 54.03911%
Odsetki od lokat- 23.8705%
Dotacje samorz+/-dowe- 18.4504%

źródła finansowania działalności TPJ


Z notatek (nie)dawno pisanych

K ontynuujemy prezentację notatek pisanych przeze mnie na bieżąco od października 1998 roku. Są to bardzo różne teksty; krótkie i dłuższe, ręcznie pisane na luźnych kartkach, a później w zeszytach, opisujące fakty i wydarzenia dotyczące działalności Towarzystwa. W naszym archiwum wchodzą w skład Zbioru Nr 3.

Leszek Kwasek
20.10.1998 Dzisiaj z Banku Spółdzielczego dzwoniłem do p. profesora Bohdana Czaplińskiego w Warszawie w sprawie nawiązania kontaktu ze Związkiem Ziemian. Chodzi o możliwość rozprowadzania wśród członków tej organizacji wydanej przez nas "Pani na Sycynie". Za kilka dni mam otrzymać informację. Jeśli będzie pozytywna, to przystąpimy do szczegółów tego przedsięwzięcia.

25.10.1998 Dzisiaj obejrzałem w sklepie w Puławach, wykonany z drewnianych listew, stragan-stoisko na prasę i książki. Taki mebel jest nam bardzo potrzebny. Szczególnie do sprzedaży naszych wydawnictw np. koło cmentarza przed i w czasie Święta Zmarłych. Może jeszcze Wacek Wolski, jak obiecał, zdąży zrobić.

26.10.1998 Dzwoniłem do p. Morawskiej, sekretarza Związku Ziemian oddział w Warszawie, w sprawie możliwości sprzedaży Pani na Sycynie członkom tej organizacji. Moja rozmówczyni była bardzo zainteresowana naszą propozycją. Pytała o szczegóły; o autora, jakość wydania i o cenę. Zostaliśmy pochwaleni za tę niezwykle cenną wydawniczą inicjatywę. Dzisiaj wysłałem, pod wskazany adres 20 egzemplarzy tej książki. Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie.

Tadeusz Olejarczyk, prowadzący naszą księgowość, zaproponował stały obieg dokumentów, łącznie z tym, kto ma odbierać korespondencję.

Wstępnie dyskutowaliśmy o przygotowaniach do Walnego Zebrania. Zaproponowałem, aby skrócić część sprawozdawczą, zostawiając więcej czasu na ciekawy referat prof. Ryszarda Szczygła o przynależności Janowca, na przestrzeni wieków, do różnych jednostek administracyjnych kraju.


Powrót

Powrót
strona główna TPJ
napisz!