gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 87, październik 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
WYBORY

S   A   M   O   R   Z   Ą   D   O   W   E      2   0   1   8

Więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania nie bierze udziału w wyborach.
Skąd bierze się lekceważenie i niechęć do podstawowego obowiązku obywatelskiego, jakim jest uczestnictwo w wyborach?
Zwykle mamy dużo do powiedzenia na temat stylu sprawowania władzy i podejmowanych decyzji. I to jest normalne. Bo przecież władza sprawowana jest w naszym imieniu i to my, wyborcy, swoimi podatkami finansujemy działalność wszystkich jej szczebli. Mamy więc nie tylko prawo ale i obowiązek patrzeć na ręce wybranym przez nas przedstawicielom. Domagać się informacji i wyjaśnień oraz publicznie zabierać głos w sprawach, które nas dotyczą.
Ale naszym podstawowym prawem i obowiązkiem jest pójść w dniu wyborów do lokalu wyborczego i wziąć udział w głosowaniu.
Jeżeli my tego nie zrobimy, to inni za nas to zrobią. Bo przecież wybory i tak się odbędą. Tylko bez naszego udziału...
Ta niechęć do uczestnictwa w wyborach często usprawiedliwiana jest w ten sposób, że jeden głos przecież niewiele znaczy, lub że jacyś oni i tak zrobią tak, jak będą chcieli.
Taka postawa była w pełni uzasadniona przed rokiem 1989.
Obecnie żyjemy jednak w zupełnie innej rzeczywistości. Zmiana ustroju państwa już dawno została przeprowadzona. Uchwaliliśmy nową konstytucję, przeprowadziliśmy reformę samorządową i na tej podstawie, podczas wyborów, wybieramy nowe władze. Teraz przecież tylko wyborcy decydują, kto jest radnym, kto wójtem i kto rządzi krajem. Ci co nie głosują, jakby tego nie zauważali i zachowują się tak, jakby nic się nie zmieniło.
Dlatego zmianom ustrojowym, a szczególnie reformie samorządowej oraz roli i znaczeniu samorządu terytorialnego poświeciliśmy tegoroczną XX Sesję Zimowych Spotkań Janowieckich.
Referat pod tytułem: "Samorząd terytorialny w Polsce: geneza i zasady działania samorządu terytorialnego po 1989 roku" wygłosiła dr hab. Krystyna Leszczyńska z Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Treść referatu została opublikowana i jest dostępna w dwóch ostatnich numerach Gazety Janowieckiej.
W dzisiejszym numerze gazety przedstawiamy wszystkich kandydujący do poszczególnych szczebli władz samorządowych. Natomiast po wyborach zaprezentujemy składy nowych władz i ich programy działania.
Leszek Kwasek

 
 
Dni Janowca

T egoroczna, już piąta edycja Dni Janowca, w dniach 21-22 lipca 2018, po raz kolejny obfitowała w szeroki wachlarz atrakcji. Z sukcesem udało się dostarczyć uczestnikom niezapomnianych wrażeń i emocji. Wydarzenie to na dobre zagościło już w naszej gminie i przeszło do kanonu imprez cyklicznych, a w tym roku zgromadziło rekordowo dużą liczbę gości.
Całość obchodów odbyła się, dzięki uprzejmości Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na dziedzińcu Zamku w Janowcu oraz w kompleksie parkowym. Oficjalne otwarcie nastąpiło o godzinie 20.00 w sobotę, ale już od 13:00 w zamkowej Galerii Kazamata można było podziwiać wystawę "Ekspedycja 88". Program uatrakcyjnił także koncert Dijdrak Music Project i zabawa do białego rana przy muzyce zespołu "Meteor Band". Jednak sobotni wieczór przede wszystkim był wyjątkowy ze względu na premierę spektaklu pod tytułem "Rzecz o Poli". Sztuka w pięciu aktach, wystawiana z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została wyreżyserowana przez Jana Wawrzyńca Tuźnika, tekst Maja Wolny. Przedsięwzięcie współfinansował Urząd Marszałkowski w Lublinie. Warto tu zaznaczyć fakt, iż produkcję spektaklu zrealizował GOK Janowiec, a duży wkład w sztuce miały lokalne grupy artystyczne - łącznie około 50 osób. Aktywne zaangażowanie naszych mieszkańców w istotny sposób dodało sztuce kolorytu i wyjątkowego akcentu.
Niedzielną część programu rozpoczęła o godzinie 12:00 parada motocyklową, która wyruszyła jak co roku z parkingu przy dojeździe do zamku. Dalsza część niedzielnego programu obfitowała w liczne występy i koncerty, których ilość i różnorodność przełożyła się na świetną zabawę. Warto tu wspomnieć o występach takich zespołach jak "Silvers" czy "Cyganeria" z Góry Puławskiej. Niesamowite show zrobili także nasi rodzimi wykonawcy, których talent rozkwita z roku na rok. Z nieukrywaną dumą możemy się pochwalić, iż niedzielną gwiazdą wieczoru był znany i ceniony zespół "Krywań".
Podczas Dni Janowca nie pominięto także najmłodszych uczestników, dla których przygotowano szereg atrakcji. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, w tym sponsorom, za stworzenie tak udanej imprezy. Dziękujemy także naszym lokalnym artystom - Zespołowi Tańców Polskich "Rosa", Zespołowi Wokalnemu "Promienie" oraz Grupie Teatralnej "Scena Ruchu" - ludziom którzy tak znacznie ubogacili swym talentem obchody Dni Janowca.
Przede wszystkim dziękujemy jednak naszym gościom, bo to właśnie oni stworzyli ten niepowtarzalny klimat i byli sercem całego wydarzenia.
Michał Kowalczyk, GOK Janowiec

Z życia
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W bieżącym numerze Gazety kontynuujemy dawne informację z Towarzystwa w postaci "notatek (nie)dawno pisanych". Zwyczajowo zamieszczamy także aktualną informacje o Darczyńcach, którzy wspierają naszą działalność.
Redakcja
 
Film promujący Gminę Janowiec

R oczny efekt pracy wielu ludzi znajduje swój finał w postaci filmu promującego Gminę Janowiec. Film wyprodukowany został przez stowarzyszenie Pozytywni w Kulturze przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu oraz ludzi kochających Gminę Janowiec. Powstał on w ramach projektu grantowego pn. "Lokalne inicjatywy na rzecz promocji dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" - Janowiec widziany w 4k".
Zapraszamy do obejrzenia filmu na stronach:
http://www.janowiec.pl/aktualnosci/film-promujacy-gmine-janowiec.html
http://www.gok.janowiec.pl/film-promujacy-gmine-janowiec.html
Promujmy Naszą piękną Gminę Janowiec w całym kraju!!!
UG Janowiec

Wybory samorządowe 2018

W bieżącym wydaniu Gazety Janowieckiej obszerną jej część, ponad 3 strony, poświęcamy wyborom samorządowym. Dotyczy to wyborów wszystkich szczebli. Poczynając od gminy - gdzie prezentujemy kandydatów na stanowisko Wójta oraz kandydatów do Rady Gminy Janowiec. Przedstawiamy także listę kandydatów do Rady Powiatu Puławy z 2 okręgu wyborczego, obejmującego swym zasięgiem Janowiec. Na szczeblu wojewódzkim prezentujemy kandydatów do Rady Sejmiku Województwa Lubelskiego z okregu nr 2, w skład którego wchodzi Janowiec. Zapraszamy do lektury list kandydatów.
UG Janowiec

Gmina Janowiec
w latach 1809 - 1939
(cz. VI)

W dniu 23 marca 1933 roku uchwalono nową ustawę o samorządzie gminnym, jednolitą dla całego kraju (z wyjątkiem autonomicznego Śląska). Według nowej ustawy granice gmin nie zmieniły się, lecz wprowadzono podział gminy na gromady wiejskie. Nowe gromady miały większy obszar niż dawne wsie.
Ustawa znosiła zgromadzenie gminne (ogół uprawnionych mieszkańców gminy) i zwiększyła uprawnienia rady gminy w dziedzinach niegdyś zastrzeżonych dla Zgromadzenia Gminnego. Były to: wybór wójta, zastępcy wójta oraz ustalanie budżetu gminy. Z drugiej strony Rada Gminy przekazała część swoich uprawnień na rzecz nowo utworzonego organu - zarządu gminy.
Leszek Zugaj

Listy
do redakcji

Z arówno do redakcji "Gazety Janowieckiej" jak i do zarządu Towarzystwa przychodzą listy od naszych członków i czytelników wydawanych przez nas wydawnictw.
Świadczą one o dużym zainteresowaniu działalnością Towarzystwa. Zawierają niejednokrotnie ciekawe i pouczające spostrzeżenia oraz polemiki.
Tym razem korespondencja dotyczy poszukiwania własnych korzeni rodzinnych.
 

  "Oddaj+/-c krew - darujesz życie"
- to hasło towarzysz+/-ce działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zaj+/-ł się organizacj+/- i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uPwiadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, zostania krwiodawc+/-, to pocz+/-tek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływaj+/-cej ze PwiadomoPci, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
JePli jesteP już pełnoletni, a nie przekroczyłeP 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobr+/- wolę pomagać innym ludziom, to zgłoP się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.
 

KUPUJˇC KSIˇŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNO|Ć


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgod+/- Redakcji

Powrót
strona główna TPJ
napisz!