gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 85, czerwiec 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
LOKALNE ARCHIWUM

W        J    A    N    O    W    C    U

Podczas wieloletniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Janowca zgromadziliśmy dużo różnorakich dokumentów. Ostatnio zostały one uporządkowane zgodnie z wymogami obowiązującymi w archiwach. Wykonała to niezwykle solidnie i starannie firma ART ACTA Aleksandry Nosowskiej z Radomia. Nasze archiwum mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu.
Po co nam archiwum i w jakim celu go zorganizowaliśmy?
Na czym polega i skąd się bierze waga tego problemu?
Otóż żeby ocalić historię dnia codziennego, dzieje lokalne, opowieści miejscowej ludności, a to jest przecież jedno z naszych statutowych zadań, powinniśmy gromadzić i przechowywać wszelkiego rodzaju rodzinne i osobiste dokumenty: listy, dyplomy, medale, zapiski i zdjęcia oraz nagrane rozmowy, wywiady i wycinki prasowe, jakie niejednokrotnie, po pewnym czasie, zwykle lądują w śmietniku.
W tym właśnie celu zorganizowaliśmy archiwum. Zarejestrujemy go też w Sieci Archiwa Społeczne Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie. Kolejnym zadaniem będzie opracowywanie niektórych materiałów i zamieszczanie ich na naszej stronie internetowej.
Ze względu na wielką różnorodność zebranych dokumentów, całość podzielono na 11 dużych zbiorów, a wśród nich znajduje się łącznie 252 odrębne teczki.
W miarę upływu czasu liczymy na powiększanie się zasobów archiwalnych. Może to będzie początek przyszłego stałego gminnego archiwum?
Dla dokładnej informacji prezentujemy wszystkie tytuły zbiorów i teczek.
Zachęcamy i zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i parafii Janowiec do współuczestnictwa w ochronie naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez przekazywanie do archiwum posiadanych wszelkiego rodzaju dokumentów oraz pomoc w ich gromadzeniu.

Leszek Kwasek

Jak cię widzą tak cię piszą


 
 
Gmina Janowiec
w latach 1809 - 1939
(cz. IV)

N a początku lat trzydziestych ubiegłego wieku w gminie Oblassy miały miejsce liczne afery natury korupcyjnej oraz skandale obyczajowe. O tym wszystkim informował Wojewodę Kieleckiego Starosta Kozienicki. Nadużyć związanych ze sprawowaniem swych urzędów dopuszczali się kolejno: wójt, sołtys wsi Oblassy Dworskie, a także pisarz gminny.
Leszek Zugaj

Relacja z Gminnych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych w Janowcu

W dniu 10 czerwca 2018 roku zorganizowane zostały na boisku sportowym w Janowcu zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z Gminy Kazimierz Dolny i Gminy Janowiec. Głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Janowcu, Wójt Gminy Janowiec reprezentowany przez Pana Jana Gędka oraz Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Puławach. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz oceną konkurencji czuwali przedstawiciele PSP. Zgodnie z regulaminem takich imprez zawodnicy na wszystkich szczeblach startują w trzech konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Wyjątkowo w tym roku komisja sędziowska podjęła decyzję o rezygnacji z musztry m.in. ze względu na wysoką temperaturę powietrza w tym dniu. Męskie drużyny pożarnicze z terenu naszej gminy reprezentowane były przez wszystkie jednostki OSP: Janowice, Janowiec, Nasiłów, Oblasy, Wojszyn i Trzcianki. Oprócz mężczyzn w zawodach wzięła udział kobieca drużyna pożarnicza z Oblas oraz trzy młodzieżowe - z Oblas i Janowic. Wszystkie drużyny za udział w zawodach i sportową walkę uhonorowane zostały dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, a najlepsze z nich reprezentować będą naszą Gminę na zawodach powiatowych w Żyrzynie. W kategorii męskich i żeńskich drużyn pożarniczych pierwsze miejsca zajęły zespoły z OSP Oblasy. Wśród zaproszonych osób mieliśmy okazję gościć przedstawicieli władz samorządowych i związkowych OSP Powiatu Puławskiego, Gminy i Miasta Kazimierz Dolny, Gminy Janowiec.

Zawody pożarnicze w Janowcu - ćwiczenia bojowe
Wyniki zawodów w klasyfikacji generalnej (sztafeta pożarnicza 7x50m oraz ćwiczenie bojowe):
Gmina Kazimierz Dolny:
Męskie Drużyny Pożarnicze:
OSP Kazimierz Dolny - 104,7 pkt
OSP Witoszyn - 106,3 pkt
OSP Wierzchoniów - 113,1 pkt
OSP Rzeczyca - 123,4 pkt
OSP Skowieszynek - 135,3 pkt
Kobiece drużyny pożarnicze:
OSP Rzeczyca - 130,0 pkt
OSP Wierzchoniów - 132,3 pkt
OSP Witoszyn - 141,7 pkt
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopcy:
OSP Wierzchoniów - 112,9 pkt
OSP Bochotnica - 122,7 pkt
OSP Witoszyn - 129,1 pkt
OSP Skowieszynek - 133,1 pkt
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dziewczęta:
OSP Witoszyn - 163,1 pkt
Gmina Janowiec:
Męskie Drużyny Pożarnicze:
OSP Oblasy - 116,0 pkt
OSP Janowiec - 118,2 pkt
OSP Janowice - 123,9 pkt
OSP Nasiłów - 129,8 pkt
OSP Wojszyn - 153,7 pkt
OSP Trzcianki - 154,7 pkt
Kobiece drużyny pożarnicze:
OSP Oblasy - 175,5 pkt
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopcy:
OSP Janowice - 124,7 pkt
OSP Oblasy - 126,8 pkt
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dziewczęta:
OSP Oblasy - 151,3 pkt
Wójt Gminy Janowiec dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy czyli Zarządowi Gminnemu ZOSPRP w Janowcu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, strażakom z terenu naszej gminy oraz Komendantowi PSP w Puławach.
UG Janowiec

Relacja z II Rundy
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych

W dniach 24-27 maja 2018 roku w Nałęczowie odbyła się II Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Organizatorem było stowarzyszenie Federacja Zmotoryzowanych z siedzibą w Lubartowie.
Patronat nad imprezą sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski, Burmistrz Nałęczowa - Andrzej Ćwiek, Starosta Puławski - Witold Popiołek, Wójt Gminy Wąwolnica - Marcin Łaguna, Wójt Gminy Janowiec - Jan Gędek, Starosta Lubartowski - Fryderyk Puła.
Tegoroczną bazą Rajdu był Nałęczów - Miasto Przyjazne Zabytkowym Pojazdom. Do udziału w rajdzie zgłosiło się około 29 załóg na pojazdach zabytkowych, w tym aż dziewięć pojazdów w klasie przedwojennej.
Rajd rozpoczął się w czwartek 25 maja 2018 roku rejestracją załóg oraz badaniem technicznym pojazdów. Załogi składające się z kierowcy i pilota wystartowały o 9.00 w piątek 25 maja, poruszając się trasą rajdu według książki drogowej tzw. Itinerera. W pierwszej kolejności zawodnicy odwiedzili Kozłówkę, gdzie na dziedzińcu pałacowym miała miejsce wystawa aut. Następnie trasa prowadziła przez Lubartów, gdzie odbyła się próba sportowa oraz zadania z oceny techniki jazdy i wystawa aut przed Pałacem Sanguszków. Około 17.00 zawodnicy powrócili do bazy rajdu.
Następnego dnia auta można było zobaczyć w Janowcu nad Wisłą, gdzie na terenie zamku odbyła się Wystawa aut podczas "Święta Wina", a potem w Wąwolnicy i parku zdrojowym w Nałęczowie podczas konkursu elegancji, gdzie przez Komandora rajdu zostały zaprezentowane pojazdy oraz załogi - w dużej części w strojach z epoki.
W sobotę odbył się Bal Komandorski i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom. Rajd zakończył się w niedzielę 27 maja 2018 roku pożegnaniem zawodników.

Jeden z zabytkowych pojazdów
UG Janowiec

Wspomnienia

W obecnym wydaniu Gazety przedstawiamy trzecią część wspomnień rodziny Lachtarów oraz historię Z. Markowskiego, opisującą uratowanie dwóch Żydów w gminie Oblassy w 1942 r.
 
Z życia
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W bieżącym numerze Gazety przedstawiamy relację z Zimowych Spotkań Janowieckich oraz pierwszą część wykładu, dotyczącego samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku, który podczas spotkań przedstawiła prof. Krystyna Leszczyńska z Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zwyczajowo zamieszczamy także informacje o wpływach i wydatkach Towarzystwa w 2017 roku, a także o Darczyńcach, którzy wspierają naszą działalność.
Redakcja

Ankietowe Badania Rolne

U rząd Statystyczny w Lublinie zwraca się z prośbą o udział w rolniczych badaniach ankietowych. Ich celem jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. W badaniach zostaną zebrane informacje m.in. o:
- powierzchni gospodarstwa rolnego, w tym powierzchni upraw rolniczych,
- powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami,
- pogłowiu zwierząt gospodarskich,
- zużycia nawozów i ochronie roślin,
- cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,
- aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,
- plonach niektórych roślin uprawnych.
Badania będą realizowane trzema metodami:
Internet - użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł samodzielnie wypełnić ankietę na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl w przygotowanej aplikacji po uprzednim wprowadzeniu loginu, który będzie podany w lewym dolnym rogu listu Prezesa,
telefon - wywiad telefoniczny realizowany przez teleankieterów GUS,
Ankieter - wywiad bezpośredni z respondentem w gospodarstwie rolnym.
Badania mają charakter obowiązkowy i objęte są ścisłą tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.
Ankieter jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w Lublinie, który posiada legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia badania, wystawione przez Dyrektora Urzędu. Jego tożsamość można potwierdzić pod numerem infolinii: (22) 279 99 99.
W 2018 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu:
1 czerwca - 10 lipca,
16 - 31 lipca,
10 - 22 sierpnia,
5 - 20 listopada,
30 listopada - 21 grudnia.
UG Janowiec

Promocja
i rozwój turystyki
na terenie Gminy Janowiec

W środę 13 czerwca, w godzinach popołudniowych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyło się spotkanie, dotyczące wspólnej promocji i rozwoju turystyki na terenie Gminy Janowiec. Celem spotkania było poznanie potrzeb osób działających lub powiązanych z branżą turystyczną. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Janowiec, Prezes Magicznych Ogrodów oraz Prezes spółki PROM. Podczas spotkania zamierzano poruszyć kilka ważnych tematów:
- propozycje wspólnej promocji poprzez stworzenie jednego portalu internetowego;
- aktualizację bazy noclegowej;
- stworzenie tablic informacyjnych dla turystów.
Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu.
UG Janowiec

Usuwanie azbestu!

S zanowni Państwo, informujemy o naborze zgłoszeń lokalizacji (wniosków) na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji trwał w dniach 21.05 - 08.06 2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Gminy Janowiec.
Druki Zgłoszeń lokalizacji (wnioski) oraz Oświadczenia można pobrać ze strony www.azbest.lubelskie.pl - w zakładce: usuń azbest / przewodnik krok po kroku.
UG Janowiec

Pracownia ceramiczna

J est nam niezmiernie miło Państwu zakomunikować, że jeszcze w tym roku spotkamy się wspólnie w nowej pracowni ceramicznej. Dofinansowanie grantowe na 10 000 zł stało się faktem.
Dofinansowanie to pozwoli na utworzenie koła zainteresowań ceramiką ozdobną poprzez wyposażenie pracowni ceramicznej oraz przeprowadzenie warsztatów tematycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu.
GOK Janowiec

Zawiadomienie

dot.: modernizacji ewidencji gruntów i budynków
UG Janowiec

Listy
do redakcji

Z arówno do redakcji "Gazety Janowieckiej" jak i do zarządu Towarzystwa przychodzą listy od naszych członków i czytelników wydawanych przez nas wydawnictw.
Świadczą one o dużym zainteresowaniu działalnością Towarzystwa. Zawierają niejednokrotnie ciekawe i pouczające spostrzeżenia oraz polemiki.
 

  "Oddając krew - darujesz życie"
- to hasło towarzyszące działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, zostania krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.
 

KUPUJĄC KSIĄŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNOŚĆ


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgodą Redakcji

Powrót
strona główna TPJ
napisz!