gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 86, lipiec 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
DNI   JANOWCA

P   O      R   A   Z      P   I   Ą   T   Y

RZECZ O POLI - sztuka w pięciu aktach

To jedna z największych, zapowiadanych przez organizatorów, atrakcji tegorocznych "Dni Janowca", która według programu zamieszczonego wewnątrz bieżącego numeru "Gazety Janowieckiej" ma mieć miejsce w sobotni wieczór, 21 lipca na Zamku w Janowcu.

"Rzeczpospolita Polska została powołana do istnienia w listopadzie w 1918 roku w wyniku procesu, który biolodzy mogliby nazwać dzieworództwem"

Norman Davis, "Boże igrzysko"
plakat Trwa pierwsza wojna światowa, a w Janowcu, jak co roku w Wielkanoc ma miejsce rytualny przemarsz orszaku z bębnem. W podniosłej, świątecznej atmosferze, pełniący funkcję bębniarza Józef, przeżywa zauroczenie Apolonią - Polą - śliczną, ale niewidomą dziewczyną ze wsi. Para zaczyna się często spotykać, chłopak myśli o zaręczynach, które miałyby się odbyć po żniwach. Planom Józefa sprzeciwia się jego ciotka, opiekująca się nim po śmierci matki. Widziałaby ona dla siostrzeńca raczej bogatą pannę z sąsiedniej wsi, poza tym inność Poli - dziewczyna regularnie miewa wizje i dziwne sny - budzi w niej wstręt. Młodych popiera jednak ksiądz Horodyski. Na nieustępliwą ciotkę próbuje również wpłynąć doktor Broch, socjalista i człowiek nowoczesny, przybyły do Janowca po studiach w Wiedniu.
W tym czasie do mieszkańców dobiegają niepokojące wieści z frontu. Wycofujący się Rosjanie podpalają pobliskie wsie i w końcu także Janowiec. Okolica pogrąża się w chaosie. Kiedy pożar zostaje ugaszony, okazuje się, że Józef zniknął bez śladu.
Na zrozpaczoną Polę spada jeszcze inna niespodziewana wiadomość: oto odkrywa, że jest w ciąży, choć - jak przysięga przed księdzem - jest czysta i nigdy nie była z mężczyzną.
Czy ludzie uwierzą dziewczynie w cud dziewiczego macierzyństwa, czy też sprzysięgną się przeciwko niej? Jedno jest pewne: w ciągu kilku miesięcy zarówno w życiu Poli, jak i w odradzającej się Rzeczpospolitej, nastąpią wielkie zmiany.

Tekst: Maja Wolny
Reżyseria: Jan Tuźnik
Producent: Gminny Ośrodek Kultury w Janowcuplakat
plakat


 
 
Informacja z Urzędu Marszałkowskiego


UG Janowiec

Festiwal Dźwięki z Korzenia 2018

K olejna czwarta już edycja festiwalu "Dźwięki z Korzenia" odbędzie się w Wojszynie, w przepiękniej i malowniczej nadwiślańskiej scenerii lasów i pól. To jedyne takie wydarzenie w Polsce. W ramach festiwalu planowany jest cykl ciekawych koncertów, warsztatów i wykładów. Ponadto organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń relaksu, chilloutu, wspólnego ogniska, yogi oraz plac zabaw dla dzieciaków. Na terenie festiwalu będzie pole namiotowe oraz parking samochodowy, wszystko w jednym miejscu!!! Trzy wieczory i Dwa Dni wypełnione Didgeridoo, Koncerty, Warsztaty, Chillout...
Radio Samsara (world fusion); Ruff Libner Soundbreathing (electro acoustic didgeridoo soundscape); Silent Heal (Psybient Chill elektronika, vocal i didgeridoo); Jakub Pieleszek - Didgeridoo DijDrak; Maciej Lubaś...; Kamil Ryszewski; Szymon Szumski; Piotr Stefański; Handpanarama (handpan solo); J. O. Young (DE) - didgeridoo solo...
Więcej na profilu festiwalowym:
FESTIWAL DIDGERIDOO - "DŹWIĘKI Z KORZENIA" oraz https://didjeridoofestiwal-pl.blogspot.com/
GOK Janowiec

Z życia
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W bieżącym numerze Gazety przedstawiamy krótką informację z Walnego Zebrania Towarzystwa wraz z sprawozdaniem z działalności zarządu TPJ w drugim roku kadencji 2016-2019 wygłoszonym przez prezesa TPJ Andrzeja Szymanka. Publikujemy również drugą część wykładu, dotyczącego samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku, który podczas spotkań przedstawiła prof. Krystyna Leszczyńska z Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zwyczajowo zamieszczamy także informacje o Darczyńcach, którzy wspierają naszą działalność.
Redakcja

Wspomnienia

W obecnym wydaniu Gazety kontynuujemy cykl wspomnień "Z notatek (nie)dawno pisanych..." rozpoczęty w 93. numerze Gazety.
Redakcja
 
Wytyczne dotyczące postępowania
w przypadku znalezienia padłego dzika

A frykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Według informacji opracowanej w Głównym Inspektoracie Weterynarii, do podstawowych czynności podejmowanych po znalezieniu padłego dzika należy:
  1. odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika;
  2. powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika;
  3. zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  4. nie pozostawianie żadnych odpadków żywnościowych w lesie w czasie działań;
  5. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  6. nie wchodzenie do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywanie czynności związanych z ich obsługą przez 72 godziny po znalezieniu padłego dzika;
  7. zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF.
Na podstawie materiałów ze strony
UG Janowiec

Gmina Janowiec
w latach 1809 - 1939
(cz. V)

W dniu 15 września 1933 roku odbyło się posiedzenie Rady Gminnej w Oblassach. Radni na czele z wójtem Tomaszem Andzelmem zaakceptowali jednogłośnie decyzję Wydziału Powiatowego starostwa w Kozienicach dotyczącego nowego podziału gminy na gromady.
Leszek Zugaj

Odbiór odpadów komunalnych

J ak zawsze odbierane są odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek) oraz zamiennie szkło opakowaniowe (zielony worek) lub popiół (wg harmonogramu).
Pamiętajmy, iż osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, powinny dołożyć starań, aby oddzielić poszczególne frakcje.
Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków (żółty - czyste odpady z tworzyw sztucznych, papier i metal; oraz odzież lub zielony - szkło opakowaniowe).
W przypadku stwierdzenia rażącego mieszania odpadów nie będą one odbierane. W sytuacji gdy rażące mieszanie odpadów powtórzy się, wydana będzie decyzja zmieniająca wysokość stawki o 100% w górę, zgodnie z obowiązującą uchwałą.
Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.
Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.
(Niestety na wielu posesjach i koszach brakuje oznaczeń, a to utrudnia identyfikację odpadów, zwracamy się z prośbą o ich zamieszczenie).
UG Janowiec
 

  "Oddając krew - darujesz życie"
- to hasło towarzyszące działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacj+/- i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, zostania krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływaj+/-cej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.
 

KUPUJĄC KSIĄŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNOŚĆ


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgodą Redakcji

Powrót
strona główna TPJ
napisz!