gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 84, luty 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
SAMORZĄDNY JANOWIEC?

XX Zimowe Spotkania Janowieckie

Więcej niż połowa uprawnionych do głosowania nie bierze udziału w wyborach. Dlaczego?
Mój głos nic nie zmieni, bo ONI i tak zrobią tak, jak będą chcieli, więc najlepiej nie zawracać sobie głowy i pozostać w domu. Tak najczęściej motywowana jest niechęć do podstawowego obowiązku obywatelskiego, jakim jest w demokracji aktywność wyborcza. Taka postawa była pewnie uzasadniona przed 1989 rokiem.
Jako przykład niech posłuży to wydarzenie. Byłem wówczas, a były to czasy Gomółki, przypadkowym świadkiem rodzinnej rozmowy. Z USA wrócił bliski krewny, sterany życiem i pewnie nielekką, wieloletnią pracą robotnika. Nie był zbyt rozmowny, ale gdy usłyszał narzekania na lokalne miejskie władze, to się bardzo zdziwił i powiedział: "To wybierzcie innego pierwszego sekretarza, jak ten jest zły". Wywołało to przy stole ogólną wesołość i śmiech. Bo rzeczywiście, nie mieliśmy wtedy nic do powiedzenia, jeśli chodziło o wybór władz. Wówczas byli ONI - władza i MY - obywatele. A teraz jesteśmy tylko MY. Bo to my tę władzę wybieramy. Przecież teraz wyborcy decydują, kto jest radnym, kto wójtem i kto rządzi krajem. A zachowujemy się tak, jakby nic się nie zmieniło. Jakby nadal byli jacyś ONI i nami rządzili.
Dlatego w roku wyborów samorządowych XX Sesję Zimowych Spotkań Janowieckich poświęcamy tematowi - "Samorząd terytorialny w Polsce: geneza i zasady działania samorządu terytorialnego po 1989 roku". Referat wygłosi dr hab. Krystyna Leszczyńska z Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.
Natomiast dyskusję, jak w praktyce realizowane są założenia reformy samorządowej, rozpocznie Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek. Mamy nadzieję, że na ten ważny temat nie zabraknie wypowiedzi zaproszonych przedstawicieli Rady Gminy Janowiec, Rady Powiatu Puławy i Sejmiku Województwa Lubelskiego. Zaprosiliśmy też dwóch parlamentarzystów, mieszkańców naszej gminy, posłów - Krzysztofa Szulowskiego i Włodzimierza Karpińskiego. Nigdy dotąd polityków nie zapraszaliśmy. Omawiając jednak działalność samorządu terytorialnego, od polityki nie możemy uciec. Liczymy jednak na merytoryczną dyskusję. Towarzystwo Przyjaciół Janowca skupia osoby o bardzo różnych poglądach politycznych, ale łączy nas silne poczucie więzi z miejscem dzieciństwa bądź pochodzenia naszych przodków. Dlatego możliwa jest wspólna działalność. Pod jednym wszakże warunkiem. Musimy nawzajem uszanować swoją podmiotowość i wolność poglądów. Dlatego zapraszając do dyskusji, apelujemy o umiar i powściągliwość w wygłaszaniu sądów.
Teksty wystąpień oraz relację z konferencji zamieścimy w "Notatniku Janowieckim" i w "Gazecie Janowieckiej".

Leszek Kwasek

Licznie zgromadzeni słuchacze podczas kolędowania.Autografy od rozgrywającej Kingi Achruk.
 WYDARZE-
NIA
W
OBIEKTYWIE

Foto: GOK Janowiec
Kolędowanie w kościele.Janowieckie kolędowanie.


 
 
Gmina Janowiec
w latach 1809 - 1939
(cz. III)

W latach 1872 i 1873 wójtem gminy był nadal Walenty Figura, pisarzem Władysław Żelechowski, ale w 1873 roku na stanowisku pisarza następuje zmiana - pisarzem został Ignatij Kaua.
W roku 1874 następuje zmiana na stanowisku wójta. Skończyła się bowiem 3 letnia kadencja wójta. Zostaje nim Iwan Baryka, a pisarzem gminnym Franciszek Kaliński (...)
Leszek Zugaj

Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w Gminie Janowiec

W miesiącu styczniu i lutym 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu są prowadzone zapisy dla nowych osób, które chcą otrzymać paczki żywnościowe z Banku Żywności (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017). Kryteria dochodowe są bez zmian i wynoszą:
- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
- 1028 zł dla osoby w rodzinie.
(dochód z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł miesięcznie)
Osoby, które otrzymały paczki w 2017 r. nie muszą się ponownie rejestrować.
UG Janowiec

GOK grał dla
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

XXVI finał WOŚPW dniu 14 stycznia po raz drugi w GOK Janowiec zlokalizowany był sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze do 15 puszek. Łącznie dla WOŚP zebraliśmy 10402,89 zł w walucie polskiej - zagraniczna waluta jest w trakcie liczenia w oddziale MBank-u. Udział w wydarzeniu wzięło 29 osób z terenu Naszej Gminy.
Serdeczne podziękowania dla całej ekipy na czele z Bankiem Spółdzielczym odział Janowiec, który pomógł w przeliczeniu zebranych pieniędzy (4 tys. zł w bilonie, więc było co liczyć).
Młodzież z terenu Naszej Gminy kolejny raz pokazała, że daje radę nawet w najcięższych warunkach.

Uczestnicy 26 finału WOŚP z terenu Gminy Janowiec
Łukasz Skowyra

Kolędowanie w Janowcu

J uż po raz 3 w kościele parafialnym w Janowcu odbyło się spotkanie noworoczne połączone z kolędowaniem. W tym roku wydarzenie zostało podzielone na 2 części.
Pierwsza cześć rozpoczęła się po mszy św. o godz. 16:30. Wystąpili w niej: Scena Ruchu, Zespół Wokalny Promienie, Chór Animabile Canticum, Julia Stateczna, Wiktor Jaskólski, Dzieci z Zespołu Szkół w Janowcu oraz Zespół Śpiewajmy Panu Wesoło.

Kolędowanie w kościele parafialnym w Janowcu/Foto: GOK Janowiec
Druga część odbyła się w GOK Janowiec, gdzie na scenie swoje umiejętności pokazała grupa pantomimiczna Scena Ruchu.

Kolędowanie w GOK w Janowcu/Foto: GOK Janowiec
Tegoroczne wydarzenie przyciągnęło rekordową publiczność, która oklaskami dziękowała wykonawcom. Szczególnie mocne oklaski dostali najmłodsi kolędnicy. Łącznie zaprezentowało się 95 osób, z czego prawie 60% stanowiły dzieci i młodzież z terenu Naszej Gminy.
Podziękowania ślemy dla ks. Proboszcza, Wójta Gminy Janowiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Janowcu za pomoc w organizacji spotkania noworocznego połączonego z kolędowaniem.
GOK Janowiec

Listy do redakcji

Z arówno do redakcji "Gazety Janowieckiej" jak i do zarządu Towarzystwa przychodzą listy od naszych członków i czytelników wydawanych przez nas wydawnictw.
Świadczą one o dużym zainteresowaniu działalnością Towarzystwa. Zawierają niejednokrotnie ciekawe i pouczające spostrzeżenia oraz polemiki.
 
Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W bieżącym numerze Gazety opisujemy najbliższe plany wydawnicze towarzystwa, a mianowicie wydanie książki pt. "Dziedzictwo językowo-kulturowe nadwiślańskiej gminy Janowiec", apel do członków, sympatyków i aktywnych obserwatorów działalności Towarzystwa w związku z planowanym wydaniem nowego numeru Notatnika Janowieckiego. Zamieszczamy także pożegnanie ś.p. Zofii Goleniewicz - wieloletniego skarbnika Towarzystwa, także członkinii Koła Gospodyń Wiejskich i Związku Emerytów i Rencistów w Janowcu.
Redakcja

Informacji o zwrocie podatku akcyzowego
dla rolników w 2018 roku

U rząd Gminy Janowiec informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
UG Janowiec

Nasi na meczu piłki ręcznej!!!

D zieci i młodzież z naszej gminy wzięły udział w kolejnym widowisku sportowym. Tym razem był to mecz piłki ręcznej kobiet MKS Perła Lublin - Sir 1Maio/ADA CJ Barros, który zakończył się wynikiem 36:12 (22:7).
Barwy lubelskiego zespołu reprezentowała mieszkanka naszej gminy - Kinga Achruk. Niestety, z powodu kontuzji, Kinga nie wystąpiła w meczu pucharowym, ale dzieci w ramach podziękowań za zaproszenie, przygotowały flagę dla rozgrywającej reprezentacji Polski i MKS-u. Cała grupa miała również możliwość wejść na parkiet, "przybić piątkę" oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z zawodniczkami MKS-u.

Pamiątkowe zdjęcie z zawodniczkami MKS-u/Foto: GOK Janowiec
Bardzo dziękujemy MKS Lublin za możliwość obejrzenia meczu.
GOK Janowiec

Chcesz mieć więcej informacji
z GOK Janowiec?


A plikację BLISKO można pobrać na telefony typu smartfon. Wpisując w aplikacji swoją miejscowość, BLISKO wyświetli aktywnych nadawców dla danego obszaru, a użytkownik zdecyduje, z jakich serwisów będą mogli przesyłać do niego informacje.
Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu (www.gok.janowiec.pl).
Z ogłoszenia GOK Janowiec

Wspomnienia

P rezentujemu zestaw wspomnień przekazanych przez czytelników. W obecnym wydaniu Gazety przedstawiamy drugą część wspomnień dotyczących rodziny Lachtarów oraz historię Bronisławy i Stanisława Wrotniaków.
 

  Pamiętaj - "Oddając krew - darujesz życie"
- to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.
 

KUPUJĄC KSIĄŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNOŚĆ


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgodą Redakcji

Powrót
strona główna TPJ
napisz!