gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 83, grudzień 2017 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
Listy do Towarzystwa poczta poczta poczta e-poczta

Od Redakcji

Listy jakie otrzymujemy, są dla nas niezwykle cenne. Autorom serdecznie dziękujemy. Jeśli są krytyczne, to pomagają poprawić jakość naszej "Gazety". A ponadto świadczą o tym, że teksty jakie zamieszczamy są uważnie czytane. W miarę możliwości, jeżeli będzie taka potrzeba, staramy się zamieszczać komentarze do każdego listu.
Za przeoczenia i pomyłki z naszej strony - przepraszamy.

Redakcja

Towarzystwo
Przyjaciół Janowca n/Wisłą
List z Janowca do Janowca

W sierpniu ponownie odwiedziliśmy Janowiec nad Wisłą. Niestety, mimo naszej prośby, nie doszło do spotkania z przedstawicielami mieszkańców, z Sołtysem i Radą Sołecką. Myśleliśmy, że zapoczątkujemy "sojusz" wszystkich miejscowości o nazwie Janowiec. Jak zwykle nie zawiódł nas p. Leszek Kwasek, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Janowca i zorganizował nam spotkanie z współautorką monografii cmentarza parafialnego w Janowcu, monografii jakiej mogą pozazdrościć inne miasteczka, z panią Krystyną Wolską.

Pani Krystyna zapoznała nas z dziejami cmentarzy w Janowcu i pokazała nam, między innymi, najstarsze groby związane z historią Polski, z dziejami Janowca i okolicznych wiosek.

Niestety, większość jest w bardzo złym stanie, a szkoda bo powinny być dumą mieszkańców całej parafii.

Dziękujemy p. Krystynie Wolskiej i p. Leszkowi Kwaskowi za serdeczność i poświęcony nam czas.

Oprócz Janowca odwiedziliśmy Nałęczów, Kozłówkę, Lublin i Zamość.

Grupa Odnowy Wsi Sołectwa
Janowiec nad Nysą

Powrót

| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Strony | Statut | Nagrody |
Powrót
strona główna TPJ
napisz!