gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 81, marzec 2017 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

Listy do Towarzystwa poczta poczta poczta e-poczta

Od Redakcji

Listy jakie otrzymujemy, są dla nas niezwykle cenne. Autorom serdecznie dziękujemy. Jeśli są krytyczne, to pomagają poprawić jakość naszej "Gazety". A ponadto świadczą o tym, że teksty jakie zamieszczamy są uważnie czytane. W miarę możliwości, jeżeli będzie taka potrzeba, staramy się zamieszczać komentarze do każdego listu.
Za przeoczenia i pomyłki z naszej strony - przepraszamy.

Redakcja
Gdańsk, 29.06.2016r.
Szanowny Pan
Leszek Kwasek - redaktor naczelny
Gazety Janowieckiej
Przesyłam szczere, chociaż mocno spóźnione podziękowanie za przesłanie monografii Cmentarza Janowieckiego. Przesyłka zastała mnie w szpitalu. Rodzina tam ją dostarczyła, by sprawić mi radość. Po pobieżnym przejrzeniu książka została zabrana do domu i tam czekała, bym po powrocie mogła spokojnie i dokładnie się z nią zapoznać. Myślę, że teraz już nie będę potrzebowała pomocy rodziny, by odnaleźć interesujące mnie groby.

I cieszę się bardzo, że takie kompendium wiedzy o tym niezwykłym miejscu powstało. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania tej książki. To wielka rzecz, a dla zamiejscowych ogromna pomoc.

Gratuluję!

Nawiązując do spotkania w Janowcu z okazji 20 rocznicy G.J. i TPJ, miałam okazję zapoznać się z problematyką spraw, którymi żyją mieszkańcy gminy, co jest dla nich ważne i najważniejsze. Wszystkie te problemy jak w zwierciadle odbijają się w Gazecie Janowieckiej, która nie jest jakimś tworem w rodzaju "sztuka dla sztuki", ale służy pomocą i radą miejscowej społeczności. Pochwali i skrytykuje nie raz pewnie wskaże jakiś kierunek, bo taka przecież jest jej misja. Wielka to zasługa samego Redaktora Naczelnego, jak również całego Zespołu.

Gratuluję zaangażowania i dziękuję za zaproszenie.

Co się tyczy mnie, to jestem już po tygodniowej wycieczce na Warmię i Mazury. Znów poznałam kawał naszej Polski, jej dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych. Radość moja jest zwielokrotniona faktem, że zdrowie "jeszcze pozwoliło".

Na progu wakacji życzę Panu i całemu Zespołowi zasłużonego wypoczynku, który na pewno zaowocuje później pełnią sił i ochoty do twórczej pracy.

Powodzenia!

Z wyrazami szacunku

Irena Włodarczyk


| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!