gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 78, maj 2016 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

Nasi Sponsorzy

Sponsorzy TPJ w 2016 roku:

Darczyńcy i ich darowizny w 2016 r.: Zofia Jancewicz, Warszawa; Barbara Gonciara-Werner, Warszawa; Grzegorz Kowalski - Warszawa; Helena Graszkiewicz Jaślan - Janowiec; Anna i Przybysław Lawedowie - Warszawa; Henryk Kowalski - Warszawa; Krzysztof Długołęcki - Warszawa; Zygmunt Markowski - Grójec; Jan Olizar - Warszawa; Jadwiga Wolska-Landowska - Grudziądz
Łączna kwota przekazana przez Darczyńców na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2016 roku - 2400,- zł.
Za pamięć i przekazane kwoty bardzo dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2015 roku:

Darczyńcy i ich darowizny w 2015 r.: Zofia Jancewicz, Warszawa; Barbara Gonciara-Werner, Warszawa; Stanisław Pęksyk, Otwock; Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz; Anna i Przybysław Lawendowie, Warszawa; Krystyna Urbanek, Komorów; Helena Graszkiewicz Jaślan, Janowiec; Maria Knabe, ŁódŸ; Zofia i Zygmunt Markowscy, Grójec; Hanna Bolesławska-Twert, Warszawa; Krystyna Gruszecka - Radom; Maria Barbara Bolesławska-Dziewulska, Warszawa
Łączna kwota przekazana przez Darczyńców na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2015 roku - 2985,- zł.
Za pamięć i przekazane kwoty bardzo dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2014 roku:

Darczyńcy i ich darowizny w 2014 r.: Andrzej Maleszyk, Lublin; Zofia Jancewicz, Warszwa; Henryk Firlej, Poznań; Kazimierz Czapliński, Wrocław; Barbara Werner, Warszawa; Stanisław Pęksyk, Otwock; Jadwiga Wolska-Ladowska, Grudziądz; Maria Andzelm, USA; Anna i Przybysław Lawendowie, Warszawa; Anna Śliwka, Gdańsk; Maria Knabe, Łódź; Helena Graszkiewicz-Jaślan, Janowiec; Bogna Grabowska, Wrocław; Bronisław Białek, Garwolin; Anna i Przybysław Lawendowie, Warszawa; Helena Werman, Kazimierz Dolny; Krystyna Urbanek, Komorów; Anna Małgorzata Pardyka, Wąwolnica; Irena Włodarczyk, Gdańsk.
Łączna kwota przekazana przez Darczyńców na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2014 roku - 6800,- zł.
Za pamięć i przekazane kwoty bardzo dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2013 roku:

Darczyńcy i ich darowizny w 2013 r.: Zofia Jancewicz, Warszawa; Hanna Bolesławska-Twerd, Warszawa; Barbara Blicharska, Warszawa; Stanisław Pęksyk, Otwock; Franciszek Zając, Lublin; Krystyna Urbanek, Komorów; Bronisław Białek, Garwolin; Maria Andzelm-Kershenbaun, USA; Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz; Zofia i Zygmunt Markowscy, Grójec; Andrzej Kosmala, Warszawa; Zbigniew Twerd, Warszawa; Maria Barbara Bolesławska-Dziewulska, Warszawa.
Łączna kwota przekazana przez Darczyńców na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2013 roku - 4 716,00 zł.
Za pamięć i przekazane kwoty bardzo dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2012 roku:

Darczyńcy i kwoty przez nich przekazane w 2012 r. (w zł): Jadwiga Wolska-Landowska, Zofia Jancewicz, Henryk Firlej, Andrzej Kosmala, Kowalski Grzegorz, Krystyna Urbanek, Kazimierz Czapliński, Zofia i Zygmunt Markowscy, Jan Olizar, Stanisław Pęksyk, Maria Knabe, Sławomir Karpeta, Henryk Kowalski.
Łączna suma darowizn w 2012 roku wyniosła 3 980,00 zł. Naszym Darczyńcom serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2011 roku:

W 2011 roku nasi Darczyńcy i Dobrodzieje oraz kwoty przez nich przekazane w zł: Zofia Jancewicz, Warszawa; Andrzej Kosmala, Warszawa; Henryk Firlej, Poznań; Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz; Grzegorz Kowalski, Warszawa; Stanisław Pęksyk, Otwock; Zofia i Zygmunt Markowscy, Grójec; Maria Kusiak, Lublin; Aleksander Nalewajko, Janowiec; Helena Werman, Kazimierz Dolny; Sławomir Karpeta, Wojszyn; Amelia Kowalska, Warszawa; Franciszek Kowalski, Puławy; Daniel Kuba, Cegłów; Małgorzata Sochacka, Janowiec.
Łączna suma darowizn w 2011 roku wyniosła 5 060,00 zł. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty!
Poza wpłatami pieniężnymi, doświadczamy także innej, cennej pomocy. Dziękujemy osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem wspierają działalność Towarzystwa w czasie organizowanych imprez, czy też pomagają w bieżącej działalności Towarzystwa.Sponsorzy TPJ w 2010 roku:

W 2010 roku działalność TPJ wsparli finansowo: Zofia Jancewicz; Jadwiga Wolska-Landowska; Barbara Blicharska; Maria i Jan Tudrynowie; Kazimierz Czapliński; Krystyna Błeszyńska; Henryk Firlej; Stanisław Pęksyk; Franciszek Zając; Helena Werman; Irena Włodarczyk; Krystyna Świrydow; Halina Olejarczyk; Krystyna i Stanisław Urbankowie; Ks. Józef Nowak; Galeria Zielona, Puławy; Starostwo Powiatowe Puławy.

Łączna suma dotychczasowych darowizn w br wyniosła 7 130,00 zł.
Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy!
Poza wpłatami pieniężnymi, doświadczamy także innej, cennej pomocy. Dziękujemy osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem wspierają działalność Towarzystwa w czasie organizowanych imprez, czy też pomagają w bieżącej działalności Towarzystwa.Sponsorzy TPJ w 2009 roku:

W 2009 roku działalność TPJ wsparli finansowo: Zofia Jancewicz, Warszawa; Helena Werman, Kazimierz Dolny; Henryk Firlej, Poznań; Ryszard Ciechan, Bobrowniki; Stanisław Pęksyk, Otwock; Andrzej Kosmala, Warszawa; Krystyna i Stanisław Urbankowie, Komorów; Aleksander Nalewajko, Janowiec; Zofia i Zygmunt Markowscy, Grójec; Grzegorz Kowalski, Warszawa; Jadwiga Wolska Landowska, Grudziądz; Krystyna Błeszyńska, Warszawa.
Łączna suma darowizn w br wyniosła 7 590,00 zł.
Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!
Poza wpłatami pieniężnymi, doświadczamy także innej, cennej pomocy. Dziękujemy osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem wspierają działalność Towarzystwa w czasie organizowanych imprez, czy też pomagają w bieżącej działalności Towarzystwa.Sponsorzy TPJ w 2008 roku:

W 2008 roku działalność TPJ wsparli finansowo: Henryk Firlej, Poznań; Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz; Zofia Jancewicz, Warszawa; Krystyna i Stanisław Urbankowie, Komorów; Zofia i Zygmunt Markowscy, Grójec; Anna Pardyka, Wąwolnica; Maria i Jan Tudrynowie, Puławy; Helena Werman, Kazimierz Dolny; Ryszard Ciechan, Bobrowniki; Andrzej Kosmala, Warszawa.
Łączna suma darowizn w br wyniosła 4 600,00 zł.
Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!
Poza wpłatami pieniężnymi, doświadczamy także innej, cennej pomocy, za którą wszystkim również serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2007 roku:

W 2007 roku działalność TPJ wsparli finansowo: Zofia Jancewicz z Warszawy; Elwira i Paweł Zajšczkowscy z Trzcianek; Henryk Firlej z Poznania; Zofia i Zygmunt Markowscy z Grójca; Krystyna i Stanisław Urbankowie z Komorowa k/Warszawy; Jan Olizar z Warszawy; Andrzej Szymanek z Radomia; Maria i Jan Tudrynowie z Puław; Irena Włodarczyk z Gdańska; Józef Janusz z Zarzecza; Zenobia Płaskoczyńska-Piłat z Warszawy; Helena Ksieniewicz z Tczewa; Leszek Kwasek z Puław.
Łączna suma darowizn w br wyniosła 4 470,00 zł.
Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!
Poza wpłatami pieniężnymi, doświadczamy także innej, cennej pomocy, za którą wszystkim również serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2006 roku:

W 2006 roku wsparli nas finansowo: Zofia Jancewicz z Warszawy; Jadwiga Wolska-Landowska z Grudziądza; Lucyna Harland z Grudziądza;, Maria i Jan Tudrynowie z Puław, Zygmunt Markowski z Grójca, Henryk Firlej z Poznania, Zakłady Azotowe Puławy S.A..
Łączna suma darowizn (bez dotacji samorzšdowych) nigdy nie przekroczyła 10 tys. zł, a w tym roku była rekordowa i wyniosła 20 800,00 zł.
Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!
Poza wpłatami pieniężnymi, doświadczamy również innej, bardzo cennej pomocy, za którą wszystkim również serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2005 roku:

Zofia Jancewicz z Warszawy; Jadwiga Wolska-Landowska z Grudziądza; Lucyna Harland z Grudziądza; Józef Janusz z Janowa; Zygmunt Markowski z Grójca; Małgorzata i Antoni Sochaccy z Janowca; Jadwiga i Henryk Scipio del Campo z Warszawy; Krystyna i Stanisław Urbankowie z Komorowa k. Warszawy; Marian Rydz z Puław.

Łączna suma darowizn wyniosła 2570,00 zł.
Wszystkim Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!Sponsorzy TPJ w 2004 roku:

Maria Andzelm, USA; Zofia Jancewicz, Warszawa; Marian Rydz, Puławy; Jadwiga i Henryk Scipio del Campo, Warszawa; Zygmunt Markowski, Grójec; Jadwiga Wolska-Landowska, Grudziądz; Krystyna Urbanek, Komorów k. Warszawy; Kazimierz Olejarczyk, Detroit USA; Wiesława Stochmalska, Puławy.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!Sponsorzy TPJ w 2003 roku:

Zofia Jancewicz, Warszawa; Józef Sułek, Kłodzko; Maria Andzelm, USA; Czesław Caryk, Pająków; Wojciech Bieńkowski, Warszawa; Jadwiga i Henryk Scipio del Campo, Warszawa; Maria Kusiak, Lublin; Filip Jaroszyński, Janowiec; Marianna i Jan Tudrynowie, Puławy; Marian Rydz, Puławy; Ryszard Łaziński, Kazimierz Dolny; Zenobia Płaskoczyńska-Piłat, Warszawa; Urząd Marszałkowski w Lublinie; Polmos Lublin S.A.; Ambasada Izraela, Warszawa; Bank Bise, Warszawa; Hotel Waksman, Lublin; Zespół KROKE, Kraków

Wszystkim serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2002 roku:

Zofia Jancewicz, Warszawa; Józef Sułek, Kłodzko; Maria Andzelm, USA; Czesław Caryk, Pająków; Wojciech Bieńkowski, Warszawa; Henryk Kowalski, Warszawa; Edward Suchecki, Warszawa; Feliks Jerzy Blicharski, Poznań; Jarosław Pawlik, Klikawa; Maciej Janiszewski, Warszawa; Andrzej Madej, Janowiec; Jan Olizar, Warszawa; Józef Janusz, Janowiec; Zygmunt Markowski; Maria Kłopotowska, Janowiec; Grzegorz Olejarczyk, Zabrze; Zbigniew Kosmulski, Puławy; Urząd Marszałkowski w Lublinie; Inspektorat PZU Puławy

Wszystkim serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2001 roku:

Józef Sułek, Kłodzko; Zofia Jancewicz, Warszawa; Katarzyna i Wojciech Bieńkowscy, Warszawa; Cezary Sarzyński, Kazimierz Dolny; Maria Andzelm, USA; Jadwiga i Henryk Scipio del Campo, Warszawa; Maria Kusiak, Lublin; Leokadia Mazur, Janowiec; Feliks Jerzy Blicharski, Poznań; Jarosław Pawlik, Klikawa; Franciszka Dudzińska-Reizer, Rzeszów; Franciszek Kowalski, Puławy; Władysław Jaślan, Kanada; Henryka Polasik, Puławy; Mieczysław Wolski, Warszawa; Bolesław i Mirosław Sadowy, Warszawa; Zofia i Bronisław Łuczyńscy, Oblasy; Urząd Gminy, Janowiec; Urząd Marszałkowski w Lublinie; Inspektorat PZU Puławy; PZU w Lublinie; Zakłady Azotowe S.A. Puławy.
Ponadto naszą działalność wspierali: Prof. Stanisław Firlej z Łodzi, Teresa Matuszewska z Janowca, Krzysztof Polasik z Janowca, Marian Rejmak z Trzcianek, Henryka Urbanek z Oblas, GS - Janowiec.

Wszystkim naszym Sponsorom serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 2000 roku:

Maria Kusiak, Łagów; Józef Sułek, Kłodzko; Zofia Jancewicz, Warszawa; Leokadia Mazur, Janowiec; Feliks Jerzy Blicharski, Poznań; Henryk Kowalski, Warszawa; Katarzyna i Wojciech Bieńkowscy, Warszawa; Teresa Matuszewska, Janowiec; Dagmara i Krzysztof Polasikowie, Janowiec; Maria Andzelm, USA; Czesław Caryk, Lublin; Ftanciszek Kowalski, Puławy; Henryka Polasik, Puławy; Cezary Sarzyński, Kazimierz Dolny; Jerzy Sułek, Janowiec; Henryka Urbanek, Oblasy; Urząd Gminy Janowiec; Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym; PZU Inspektorat Puławy; GS Janowiec; Maciej Janiszewski, Londyn; Jadwiga i Henryk Scipio del Campo, Warszawa; Dorota Żukowska-Kokosza, Wiedeń; Edward Woźniczka, Katowice; Zbigniew Kosmulski, Puławy
Wszystkim serdecznie dziękujemy.Sponsorzy TPJ w 1999 roku:

Maria Andzelm, USA; Katarzyna i Wojciech Bieńkowscy, Warszawa; Feliks Jerzy Blicharski, Poznań; Czesław Caryk, Lublin - Pająków; Franciszka Dudzińska-Reizer, Rzeszów; Filip Jaroszyński, Janowiec; Władysław Jaślan, Kanada; Franciszek Kowalski, Puławy; Henryk Kowalski, Warszawa; Maria Kusiak, Łagów; Leszek Kwasek, Puławy; Zofia i Bronisław Łuczyńscy, Oblasy; Iga i Wiesław Malawscy, Janowiec; Teresa Matuszewska, Janowiec; Jarosław Pawlik, Klikawa; Bronisława Płotczyk, Warszawa; Dagmara i Krzysztof Polasikowie, Janowiec; Henryka Polasik, Puławy; Marian Rejmak, Puławy; Cezary Sarzyński, Kazimierz Dolny; Jerzy Sułek, Janowiec; Józef Sułek, Kłodzko; Andrzej Szymanek, Radom; Henryka Urbanek, Oblasy; Wacław Wolski, Janowiec; Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym; Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "Prefabet" w Puławach; Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Puławach; Urząd Gminy w Janowcu; Urząd Marszałkowski w Lublinie - dotacja.
Łączna kwota przekazana przez życzliwe nam osoby i instytucje wynosi 7500 zł. Być może, do końca roku, jeszcze się powiększy. Bardzo na to liczymy, ponieważ zadania jakie chcemy zrealizować wymagają dużych nakładów. Wszystkim serdecznie dziękujemy.| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!