gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 88, listopad 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - WYNIKI

Wybory wójta Gminy Janowiec

K andydaci na wójta Gminy Janowiec w wyborach samorządowych 2018 r. i ich wyniki:
1. GĘDEK Jan Jacek, (KWW Gmina Janowiec Razem) - 1094 głosy (61,63%) - został wybrany na wójta Gminy Janowiec.
2. TARŁOWSKA Małgorzata Aneta, lat (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 681 głosów (38,37%).

W poszczególnych okręgach na terenie Gminy Janowiec frekwencja wyniosła:

1. Gminny Ośrodek Kultury, sala widowiskowa, Plac Wolności 1 Janowiec (Brześce, Brześce-Kolonia, Janowice 1A - 53, Oblasy) - liczba uprawnionych do głosowania 1082 - kart wydanych 609 - głosów oddanych 608 - frekwencja 56,28% - głosy ważne 598 (98,36%).
2. Gminny Ośrodek Kultury, świetlica, Plac Wolności 1 Janowiec (Janowice od 54 do końca, Janowiec) - liczba uprawnionych do głosowania 954 - kart wydanych 599 - głosów oddanych 597 - frekwencja 62,279% - głosy ważne 591 (98,99%).
3. Strażnica OSP, 49 Wojszyn (Nasiłów, Trzcianki, Wojszyn, Polesie Wojszyńskie) - liczba uprawnionych do głosowania 1113 - kart wydanych 601 - głosów oddanych 598 - frekwencja 54,00% - głosy ważne 586 (97,99%).

Ogólna frekwencja w Gminie Janowiec w wyborach na wójta wyniosła 57,45% ,a liczba głosów ważnych 98,45%.

Wybory do Rady Gminy Janowiec

W yniki w wyborach do Rady Gminy Janowiec:

Okręg nr 1
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
CZERWIEC Ireneusz Paweł; 81 (62,31%) głosów; został wybrany radnym.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
BIELAŃSKA Justyna Gabriela, 49 (37,69%) głosów.

Okręg nr 2
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
PĘKALA Katarzyna Urszula, 34 (36,96%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
WOJTALIK Aldona Małgorzata, 58 (63,04%) głosów; została wybrana radną.

Okręg nr 3
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
DANKOWSKI Rafał, 28 (34,57%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
WALASEK Janusz, 53 (65,43%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 4
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
JAROSZYŃSKI Filip Adam, 37 (28,46%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
BIERNACKI Mariusz Janusz, 93 (71,54%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 5
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
SZULOWSKI Łukasz Krzysztof, 44 (34,65%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
TARŁOWSKI Roman, 83 (65,35%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 6
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
BŁAŻEJCZYK Katarzyna, 55 (41,35%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
KOSTKA Ewa, 78 (58,65%) głosów; została wybrana radną.

Okręg nr 7
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
SOWIŃSKA Dorota, 39 (33,91%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
ORŁOWSKA Joanna Urszula, 76 (66,09%) głosów; została wybrana radną.

Okręg nr 8
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
SZYMCZAK Marzena Małgorzata, 45 (34,88%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
MALINOWSKA Zofia Krystyna, 84 (65,12%) głosów; została wybrana radną.

Okręg nr 9
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
KARKOSIŃSKA Dorota, 38 (29,92%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
BORONOWSKA Grażyna, 89 (70,08%) głosów; została wybrana radną.

Okręg nr 10
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
KASPRZAK Andrzej Roman, 48 (41,74%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
WOŹNIAK Piotr, 67 (58,26%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 11
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
PACOCHA Iwona Agnieszka, 34 (29,82%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
DYBISZ Paweł, 80 (70,18%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 12
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
LISIOWSKA Dorota, 47 (40,52%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
MARKOWSKI Zenon, 69 (59,48%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 13
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
WASIŁEK Bożena Henryka, 47 (38,84%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
SZULOWSKI Sebastian Jan, 74 (61,16%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 14
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
NOWAKOWSKI Mirosław, 42 (39,62%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
SZYSZKOWSKI Jerzy, 64 (60,38%) głosów; został wybrany radnym.

Okręg nr 15
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
MIZAK Agnieszka, 49 (39,84%) głosów.
Lista nr 15 - KWW Gmina Janowiec Razem
DĘBICKI Dariusz Andrzej, 74 (60,16%) głosów; został wybrany radnym.

W wyborach do Rady Gminy Janowiec wzięło udział 1809 osób. Frekwencja wyniosła 57,45% uprawnionych do głosowania. Oddano 1759 (97,24%) głosów ważnych.


Wybory do Rady Powiatu Puławy

W wyborach do Rady Powiatu Puławy w drugim okręgu wyborczym (gmina Janowiec i gmina Puławy) do obsadzenia były 3 mandaty. Wyniki głosowania w okręgu przedstawiały się następująco:

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
SKIBIŃSKA Dorota Zofia, 312 (4,67%) głosów.
MIZURA Artur, 184 (2,75%) głosów.
NOWAK Andrzej Mikołaj, 36 (0,54%) głosów.
SZARPAK Anna Bożena, 68 (1,02%) głosów.
KUSIO Marek, 142 (2,12%) głosów.

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
SMAGA Danuta Zofia, 1126 (16,85%) głosów; uzyskała mandat radnej.
AMBRYSZEWSKI Zbigniew, 543 (8,12%) głosów.
KRZEŚNIAK Bogdan, 627 (9,38%) głosów; uzyskał mandat radnego.
BRZOZOWSKA-SADOWSKA Ewa Zofia, 184 (2,75%) głosów.
MARZEC Krzysztof, 531 (7,94%) głosów.

Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY
SEREDYN Elżbieta, 638 (9,55%) głosów.
SKOWYRA Łukasz, 712 (10,65%) głosów; uzyskał mandat radnego.
MAJ Barbara Irena, 103 (1,54%) głosów.
KWIATKOWSKI Janusz Ryszard, 50 (0,75%) głosów.
WÓJCIK Teresa Władysława, 63 (0,94%) głosów.

Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA SAMORZĄDOWA
KŁOPOTOWSKA Maria Halina, 486 (7,27%) głosów.
KOWALIK Maciej, 526 (7,87%) głosów.
SZCZERBETKA Jarosław Tadeusz, 140 (2,09%) głosów.
PAPIS Maria Ewa, 177 (2,65%) głosów.
GRYTA Zygmunt, 36 (0,54%) głosów.

W okręgu 2 na 13004 osób uprawnionych do głosowania wydano 7021 kart. Frekwencja wyniosła 53,99%. Oddanych było 7020, w tym głosów ważnych oddano 6684 (95,21%).


Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego

W wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2 okręgu wyborczym (powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski, rycki) do obsadzenia było 10 mandatów. Wyniki głosowania w okręgu przedstawiały się następująco:

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KAPUSTA Grzegorz Krzysztof, 12540 (4,87%) głosów; uzyskał mandat radnego.
RZETELSKI Piotr Sławomir, 10770 (4,18%) głosów; uzyskał mandat radnego.
KOS Marek, 11574 (4,50%) głosów; uzyskał mandat radnego.
DUDZIAK Henryk Józef, 6121 (2,38%) głosów.
SMOLARZ Henryk Józef, 7436 (2,89%) głosów.
SZYSZKO Grzegorz Stanisław, 3743 (1,45%) głosów.
DEC Agnieszka, 4058 (1,58%) głosów.
SOBOŃ Henryk Jerzy, 387 (0,34%) głosów.
OLSZAK Anna Monika, 2304 (0,90%) głosów.
SZKLARCZYK Marta Kazimiera, 1069 (0,42%) głosów.
KAMOLA Hanna Elżbieta, 964 (0,37%) głosów.
MISIASZEK Magdalena, 1695 (0,66%) głosów.

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
BABISZ Krzysztof, 11598 (4,51%) głosów; uzyskał mandat radnego.
NAKONIECZNY Paweł Krzysztof, 6783 (2,64%) głosów.
GŁADYSZ Krzysztof Andrzej, 1148 (0,45%) głosów.
LISOWSKA Anna Eliza, lat 2945 (1,14%) głosów.
FERT Józef Franciszek, 290 (0,11%) głosów.
KALINOWSKI Andrzej Bolesław, 730 (0,28%) głosów.
GUZ Sylwia Stanisława, 2300 (0,89%) głosów.
ROZPĘDOWSKA Agnieszka Milena, 933 (0,36%) głosów.
LIPNICKI Wojciech Bogdan, 1074 (0,42%) głosów.
FATYGA Katarzyna, 852 (0,33%) głosów.
DUNIA Adam Tomasz, 645 (0,25%) głosów.
STEFANEK Lilla, 1641 (0,64%) głosów.

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
CZERNIAK Jacek Andrzej, 4035 (1,57%) głosów.
ZŁOMANIEC Mirosław Dariusz, 360 (0,14%) głosów.
WICHA Beata, 798 (0,31%) głosów.
PIELASZKIEWICZ Anna, 422 (0,16%) głosów.
KASPRZAK Adam Krzysztof, 986 (0,38%) głosów.
KNAP Rafał, 492 (0,19%) głosów.
KORNACKI Krzysztof Marian, 562 (0,22%) głosów.
KAMIŃSKI Henryk, 462 (0,18%) głosów.
SIEMION-DUDEK Monika Elżbieta, 213 (0,08%) głosów.
CHYLIŃSKI Tomasz Grzegorz, 546 (0,21%) głosów.
ŁABAREWICZ Anna Maria, 149 (0,06%) głosów.
SADURSKA Małgorzata Elżbieta, 1334 (0,52%) głosów.

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
WARZOCHA Tomasz Piotr, 863 (0,34%) głosów.
KASZA Joanna Edyta, 440 (0,17%) głosów.
SYPIAŃSKI Jakub, 263 (0,10%) głosów.
REBEJKO Jolanta, 263 (0,10%) głosów.
KOZIOŁ Maciej Paweł, 603 (0,23%) głosów.

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
OLEJNICKI Tomasz Antoni, 1347 (0,52%) głosów.
ROBAK Adam Antoni, 274 (0,11%) głosów.
GAJDA Arkadiusz, 677 (0,26%) głosów.
MYSIAKOWSKI Rafał Grzegorz, 111 (0,04%) głosów.
WIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz, 242 (0,09%) głosów.
BARTOSIEWICZ-OLEJNICKA Izabella, 208 (0,08%) głosów.
KRAWCZYK Ewa Maria, 382 (0,15%) głosów.
AUGUSTYNOWICZ Monika Teresa, 176 (0,07%) głosów.
MISZTAL Michał Piotr, 452 (0,18%) głosów.
JANISZEK Dorota, 356 (0,14%) głosów.

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
GOGÓŁKA Robert Mirosław, 5854 (2,27%) głosów.
KOWALCZYK Krzysztof, 2540 (0,99%) głosów.
KUBALA Paweł, 1335 (0,52%) głosów.
PIEKARCZYK Katarzyna, 1114 (0,43%) głosów.
ZIĘTEK Maria, 1095 (0,43%) głosów.
KRAWIEC Kazimiera, 448 (0,17%) głosów.
KARGULEWICZ Paweł, 691 (0,27%) głosów.
WSZELAKA Małgorzata Anna, 500 (0,19%) głosów.
RACZKOWSKA-ROLA Anna, 423 (0,16%) głosów.
MICHALSKA Angelika, 814 (0,32%) głosów.
KRZYŻANEK Paweł, 621 (0,24%) głosów.
KULESZA Katarzyna, 2163 (0,84%) głosów.

Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
WIŚLIŃSKA Natalia Anna, 1569 (0,61%) głosów.
CEGIEŁKA Maksymilian Olaf, 300 (0,12%) głosów.
SZLACHTA Natan Paweł, 368 (0,14%) głosów.
JAROSZ Monika Dorota, 470 (0,18%) głosów.
WASAK Marika Patrycja, 237 (0,09%) głosów.
STĘPNIAK Mateusz, 392 (0,15%) głosów.
GIERACZ Wiesława Maria, 121 (0,05%) głosów.
PIKUL Karol, 400 (0,16%) głosów.
BIAŁACH Konrad Piotr, 131 (0,05%) głosów.
KĘDZIERSKI Adrian Norbert, 245 (0,10%) głosów.
JANUSZEK Dominika Anna, 350 (0,14%) głosów.

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
SOLIS Tomasz Piotr, 25444 (9,89%) głosów; uzyskał mandat radnego.
SZCZOT Jacek Andrzej, 6896 (2,68%) głosów.
BALUCH Anna, 11436 (4,44%) głosów; uzyskała mandat radnej.
DZIADUCH Ilona, 4598 (1,79%) głosów.
WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz, 14896 (5,79%) głosów; uzyskał mandat radnego.
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew, 10477 (4,07%) głosów; uzyskał mandat radnego.
KOCOŃ Tadeusz, 4460 (1,73%) głosów.
MAJKOWSKI Ryszard Marek, 9754 (3,79%) głosów; uzyskał mandat radnego.
KACZYŃSKA Agnieszka, 9062 (3,52%) głosów.
FILIPEK-SOBCZAK Magdalena, 9157 (3,556%) głosów.
MATRASZEK-FURTAK Anna Aldona, 3593 (1,40%) głosów.
KOWALCZYK Leszek, 10169 (3,95,67%) głosów; uzyskał mandat radnego.

Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
GOLUCH Wiesława Grażyna, 787 (0,31%) głosów.
TOKARCZYK Mirosław, 452 (0,18%) głosów.
GÓRECKI Stefan, 280 (0,11%) głosów.
WAŚ Stanisław Wojciech, 239 (0,09%) głosów.
PYSZNIAK Anna, 433 (0,17%) głosów.
NIERÓBCA Anna, 422 (0,16%) głosów.
NOWAKOWSKI Cezary, 348 (0,14%) głosów.
WŁODARCZYK Barbara, 297 (0,12%) głosów.
OŻAREK Katarzyna, 165 (0,06%) głosów.
KEMPA Ryszard, 122 (0,05%) głosów.
OŻAREK Barbara, 94 (0,04%) głosów.
KRUK Cezary Jan, 514 (0,20%) głosów.

W okręgu 2 na 500092 osób uprawnionych do głosowania wydano 277389 kart. Frekwencja wyniosła 55,47%. Oddanych było 276968, w tym głosów ważnych oddano 257392 (92,93%).


Szanowni mieszkańcy Gminy Janowiec

Pragnę gorąco podziękować wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach samorządowych w dniu 21.10.2018. Wysoka frekwencja wyborcza potwierdza naszą praktyczną i rzeczywistą odpowiedzialność i samorządność. Uzyskane wyniki w wyborach upoważniają mnie do wyrażenia wdzięczności i szacunku wszystkim wyborcom a szczególnie tym, którzy głosowali na mnie i na radnych z Komitetu Wyborczego Gmina Janowiec Razem. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w moją kampanię wyborczą, które mi pomagały i służyły radą. Bez Was nie byłoby takiego wyniku.
Pragnę stwierdzić, że wygrana w wyborach na pewno cieszy i daje dużo satysfakcji ale również taka wygrana mocno zobowiązuje do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz rozwoju gminy, budowy właściwych relacji pomiędzy wójtem, radnymi i mieszkańcami.
Wszystkie pomysły i możliwości, które mogą przyczynić się do naszego dalszego rozwoju powinny być realizowane niezależnie od tego, przez kogo zostały zgłoszone. Zgodnie z hasłem z naszych plakatów wyborczych "Razem możemy więcej", zapraszam już dzisiaj wszystkich chętnych do dalszej współpracy, do realizacji pomysłów i wspólnych zadań.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Jan Gędek
Wójt Gminy Janowiec


Powrót

Powrót
strona główna TPJ
napisz!