Krótka historia i działalność
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Kalendarium - najważniejsze wydarzenia


Działalność Towarzystwa w skrócie
Lata: 1995-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020;

Rok bieżący:

12 marca 2016 r. odyła się XVIII sesja Zimowych Spotkań Janowieckich podsumowująca dwudziestoletnią działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Zebranym zaprezentowano trzy nowe wydawnictwa Towarzystwa:
- "Cmentarz parafialny w Janowcu. Monografia" autorstwa Krystyny Wolskiej, Andrzeja Szymanka i Małgorzaty Suszek-Waś. - od dłuższego czasu oczekiwaną przez członków i sympatyków Towarzystwa.
- "Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz zawartości "Notatnika Janowieckiego". 1996-2016" autorstwa Alicji Matczuk - naukowe opracowanie dotychczasowych wydawnictw Towarzystwa.
- Elektroniczne wydanie 75 numerów "Gazety Janowieckiej" w opracoweaniu Andrzeja Madeja.

9 kwietnia 2016 r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Janowcu odbyło się spotkanie promocyjne książki "Cmentarz parafialny w Janowcu. Monografia" autorstwa Krystyny Wolskiej, Andrzeja Szymanka i Małgorzaty Suszek-Waś. O historii cmentarza i pisaniu opowiadała autorka monografii - Krystyna Wolska.

1 czerwca 2016 r. Towarzystwo odwiedzili goście z Janowca nad Nysą Kłodzką!
"Co nas łączy? Łšczy nas nazwa miejscowości. My i oni mieszkamy w Janowcu. My w Janowcu nad Wisłą, oni co prawda na drugim krańcu Polski, ale też w swoim Janowcu, tylko że nad Nysą Kłodzką. A o wycieczce do naszego Janowca, i jak do niej doszło, (na łamach 79. numeru "Gazety Janowieckiej") pisze jej inicjatorka i organizatorka p. Katarzyna Grabań.

W sierpniu 2016 r. w oddziale Muzeum Zamek w Janowcu, w stodole z Wylšgów, otwarto wystawę historyczną "Przyczółek - Bieriegowoj płacdarm - Landekopf 2016. Janowiec 1944-1945", której współorganizatorem było Towarzystwo. Dokumentuje ona walki jakie toczyły się w czasie II wojny światowej na terenie Janowca i okolic o zdobycie i utrzymanie tzw. przyczółka janowieckiego.

W dniu 27 sierpnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków TPJ. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze - prezesem Towarzystwa został Andrzej Szymanek, pełniący do tej pory funkcję wiceprezesa.
Podczas zebrania zaprezentowano nową publikację Towarzystwa - Czterechsetletnie dzieje organów kościoła parafialnego w Janowcu" autorstwa prof. Wiktora Zygmunta Łyjaka.

W 2016 roku wydaliśmy 2 numery Gazety Janowieckiej (78-79). Towarzystwo w dalszym ciągu zbiera przedpłaty na album Stary Janowiec.


Najbliższe zamierzenia

Towarzystwo planuje wydać kolejny album o Janowcu. Zawierałby on stare zdjęcia janowieckich rodzin z dokładnym opisem, kogo fotogramy przedstawiają wraz z panoramą fotograficzną ulic i domów naszej miejscowości sprzed lat.

Kontynuujemy zbiórkę całych lub fragmentów macew z dawnego cmentarza żydowskiego, które po sfotografowaniu i opisaniu zostaną przekazane na miejsce istniejącego niegdyś kirkuta.


Sposób działania TPJ, realizację poszczególnych tematów oraz planowane zamierzenia, pozostawiamy do oceny naszych członków i sympatyków.


| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!