Krótka historia i działalność
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Działalność Towarzystwa w skrócie
Lata: 1995-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020

Tradycyjnie, w ostatnią sobotę lutego 2011 roku odbyły się XIII Zimowe Spotkania Janowieckie. Ich tematem była powódź, która w 2010 r. nawiedziła Janowiec i okolicę. W ramach spotkania nie udało się jednak zrealizować nakreślonego wcześniej programu sesji. Zabrakło czasu również na pytania i dyskusję, a przecież problem powodzi dla mieszkańcow nadwiślańskich miejscowości jest zawsze ważny i budzi cišgle wiele emocji. Dlatego też zdecydowano się na kontynuację tego tematu na kolejnych Zimowych Spotkaniach Janowieckich.

W dniach 26-27 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowo-Szkolenioego Oblasówka w Janowcu odbyła się konferencja Towarzystw Regionalnych pt. "Małe miasta a rozwój cywilizacyjny województwa lubelskiego", której współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą.

Serdeczne podziękowania od prezesa TPJ Leszka Kwaska dla Tadeusza Olejarczyka za 12 lat pracy na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Janowca, za staranne prowadzenie wszelkiej ewidencji i dokumentacji, za codzienne starania i troskę o wspólne sprawy Towarzystwa. Pana Tadeusza zgodziła się zastąpić p. Stanisława Kęczkowska - witamy i dziękujemy.

W dniu 25 czerwca 2011 r. w w salach Domu Północnego Zamku w Janowcu odbyła się konferencja w ramach IX Janowieckich Spotkań Historycznych. Jej tematem była historia rodu Lubomirskich, który na przestrzeni lat był jednym z właścicieli janowieckiego zamku. Konferencję uświetnił występ zespołu AMBITUS pod kier. Ewy Rauner-Bułczyńskiej.

Kurier Lubelski, Radio Lublin oraz Urzšd Marszałkowski w Lublinie w dniach 07.08-04.09.2011 zorganizowały po raz kolejny plebiscyt "Perły Lubelszczyzny". W dniu 18. sierpnia w ramach tego plebiscytu na deptaku w Lublinie przed Urzędem Miasta prezentowała się Gmina Janowiec, a wraz z nią również nasze Towarzystwo. Specjalnie na tę prezentację został wydany 61. numer Gazety Janowieckiej, która była wręczana przechodniom w ramach promocji gminy.

Trzeciego września 2011 r. w sali GOK w Janowcu odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Frekwencja na zebraniu nie zachwyciła i tym razem. Na sali znalazło się zaledwie 40 członków.

Podobnie jak w roku poprzednim zbierane są przedpłaty na dwa nowe wydania książkowe Towarzystwa: Album Janowiec oraz monografię cmentarza parafialnego w Janowcu. Pozwoli to określenie wieklkości planowanego nakładu książek i szybsze wydanie tych pozycji.

Podczas Powiatowych dni kultury, które odbyły się 6 listopada 2011 r. w Puławskim Domu Chemika, nasze Towarzystwo prezentowało m.in. swoje wydawnictwa. Leszek Kwasek - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w konkursie wydawnictw regionnalnych za książkę "Legendy o zamku janowieckim" odebrał nagrodę Starosty Puławskiego. Ponadto nagrody zdobyli: Zygmunt Kozak - artysta rzeźbiarz - I nagroda w konkursie twórczości ludowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej; Andrzej Łyszczarz - Stowarzyszenie "Dwa Brzegi" - nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej; Gmina Janowiec - III nagroda w konkursie na najładniejsze stoisko.W dniu 25 lutego 2012 r. odyła się XIV sesja Zimowych Spotkań Janowieckich. Zeszłoroczne spotkanie nie wyczerpało tematu powodzi i dlatego temat ten był kontynuowany podczas tego spotkania. Zaproszono na nie przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, ochronę pzred powodzią i ochronę œrodowiska, w tym rownież organizacje pozarządowe.

Obecnie nasze Towarzystwo liczy sobie 186 członków (w zeszłym roku przybyło 8 osób). 25% spośród nich to mieszkańcy Janowca. 65% zamieszkuje obecnie poza naszą miejscowością, lecz jest powiązana rodzinnie z Janowcem, bądź z najbliższą okolicą. Pozostałe 10% to sympatycy naszej miejscowości pochodzący z różnych stron kraju i z zagranicy. Miejsce zamieszkania nie ma więc znaczenia i nie przeszkadza w członkowstwie w naszym Towarzystwie.

Jak się okazuje wydawnictwa TPJ można spotkać nie tylko w Janowcu i krajowych bibliotekach, ale są również wymieniane w internetowewym katalogu Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (4 pozycje): Miasto Janowiec nad Wisłą. Ustrój władz miejskich i stosunki społeczno-ekonomiczne w świetle przywilejów - Grzegorza Janusza; Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kzimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miasteczka - sztetl - pod red. Filipa Jaroszyńskiego; Pani na Sycynie. Struna bolesnej pamięci - Marii Rutkowskiej; I Janowieckie Spotkania Historyczne - Firlejowie - pod red. Andrzeja Szymanka.

W bieżącym roku okoliczności zmusiły nas do zmiany planów dotyczących Janowieckich Spotkań Historycznych. Osoby najbardziej zaangażowane i nieszczędzące swojego czasu w pracach TPJ realizują swoje osobiste plany związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i tak dr A. Szymanek pisze pracę habilitacyjną, a Filip Jaroszyński kończy studia podyplomowe w Krakowie.

W dniu 30 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków TPJ. Było to zebranie sprawozdawcze. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy pożegnano zmarłą Małgorzatę Wójcik, ktora przez ostatnie dwie kadencje sprawnie pełniła funkcję skarbnika Towarzystwa. Podczas dyskusji poruszono sprawę potrzeby upamiętnienia obecności w Janowcu Żydów oraz miejsca po zabudowie dawnej siedziby dworskiej rodziny Czaplińskich w Janowicach.

W 2012 roku wydaliśmy 3 numery Gazety Janowieckiej (63-65) oraz 18 numer Notatnika Janowieckiego - obszerny, ponad 300 stronicowy egzemplarz zawierający I cz. rozpoczętego cyklu Rody Janowieckie. Ponadto wydaliśmy 2 tytuły ksišżkowe: Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej - materiały z sesji IX JSH dotyczącej historii kolejnych właścicieli Janowca i zamku; PowódŸ 2010 na Powiślu Lubelskim. Hydrotechnika a ochrona przyrody - efekt dwóch kolejnych ZSJ dotyczących problemu powodzi i jej zapobieganiu.23 lutego 2013 r. odyła się XV sesja Zimowych Spotkań Janowieckich. Przedmiotem spotkania były 2 zagadnienia: prezentacja nowego herbu, flagi i pieczęci gminy Janowiec oraz kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Janowca. Pierwszy temat omówił autor herbu, pieczeci i flagi - dr Henryk Seroka, historyk UMCS, natomiast drugi temat zaprezentowała Emilia Kotrys, pracownica Urzędu Gminy.

W dniu 31 sierpnia 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków TPJ. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas dyskusji poruszono sprawę potrzeby poprawienia jakości strony internetowej Towarzystwa.

W dniu 11 października 2013 r. Andrzej Szymanek - wiceprezes Towarzystwa uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport.

W dniu 12 października 2013 r. zmarła Halina Bolesławska-Twerd, członek Towarzystwa i autorka tekstów zamieszczanych w "Gazecie Janowieckiej".

W listopadzie (17.11.2013 r.) Krzysztof Szulowski skierował do zarządu TPJ pismo, w którym zrezygnował z dotychczas pełnionej funkcji redaktora naczelnego Gazety Janowieckiej. Nowym redaktorem naczelnym został Leszek Kwasek.

W 2013 roku wydaliśmy 4 numery Gazety Janowieckiej (66-69). Towarzystwo w dalszym cišgu zbiera przedpłaty na dwa wydawnictwa: Monografię cmentarza janowieckiego oraz album Stary Janowiec.1 marca 2014 r. odbyła się XVI sesja Zimowych Spotkań Janowieckich, której tematem był "Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły szansą rozwoju nadwiślańskich gmin". W czasie sesji wysłuchano trzech referatów wygłoszonych przez dr Justynę Warownš, dr Andrzeja Pawłowskiego oraz wójta Gminy Janowiec Jana Gędka.

W związku z kolejną edycją konkursu Prawnik Pro Bono Towarzystwo wystąpiło do organizatorów z pismem zgłaszającym kandydaturę Anatola Szurmaka, członka TPJ, do tytułu Prawnika Pro Bono Roku 2014. Od 2006 r. prowadzi między innymi jednoosobowe Biuro Porad Obywatelskich, w którym udzielił około tysiąca porad prawnych.

20 lipca 2014 r. zmarła Bogna Grabowska, która była członkiem TPJ od momentu jego powstania. Z dalekiego Wrocławia z wielką życzliwością śledziła i wspierała działalność Towarzystwa.

30 sierpnia 2014 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa, któremu przewodniczyła Krystyna Wolska.

W 2014 roku wydaliśmy 5 numerów Gazety Janowieckiej (70-75). Towarzystwo w dalszym cišgu zbiera przedpłaty na Monografię cmentarza janowieckiego oraz album Stary Janowiec.Z dniem 1 stycznia 2015 r. Biuro Porad Obywatelskich prowadzone przez Anatola Szurmaka - członka Towarzystwa, mieszczące się w budynku Urzędu Gminy Janowiec, zaprzestaje swojej działalności.

28 lutego 2015 r. podczas XVII sesji Zimowych Spotkań Janowieckich symbolicznie rozpoczęto obchody święta jubileuszu 20-lecia działalności Towarzystwa, które zakończone miało być uroczystą sesją podczas XVIII ZSJ w 2016 r. Plany obchodów jubileuszu były szerokie. Miała się na nie złożyć sesja Janowieckich Spotkań Historycznych na temat - "Życia religijnego Janowca w okresie przedrozbiorowym" oraz Walne Zebranie Członków Towarzystwa. W planach było przygotowanie i wydanie 6 publikacji, z których ostatecznie udało się wydać 2 pozycje, a nad dalszymi prace trwają nadal.

24 kwietnia 2015 r. na KUL-u w Lublinie, podczas naukowej sesji zorganizowanej przez KUL i UMCS Towarzystwo zostało zaproszone do zaprezentowania swojej działalności wydawniczej.

W dniach 19-21 czerwca 2015 r., w Kodniu odbył się XIII Zjazd Towarzystw Regionalnych. W czasie uroczystej części zjazdu Odznakę Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" otrzymał Leszek Kwasek - prezes TPJ, a Filip Jaroszyński i Andrzej Madej otrzymali dyplomy uznania w formie grawertonów przyznane przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

27 czerwca 2015 r. w GOK w Janowcu odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa. Przewodniczyła Krystyna Wolska.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. zmarła w Łodzi Maria z Czaplińskich Knabe - dzięki swoim pięknym tekstom, które nadsyłała do Gazety Janowieckiej i Notatnika Janowieckiego, była związana z Towarzystwem.

W sierpniu 2015 r. Towarzystwo wydało Wspomnienia Marii Knabe - zbiór tekstów tworzonych na przestrzeni wielu lat. "(...) opis minionych czasów, czasów funkcjonowania janowieckiego dworu, rodzinnego miejsca autorki i okolicznych sąsiednich siedzib ziemiańskich".

W dniach 6-8 października 2015 r. Towarzystwo było współorganizatorem naukowej konferencji "Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w Sredniowieczu i w czasach nowożytnych" organizowanej przez Zespół Dziejów i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Instytut Historii UMCS i Instytut Historii KUL.

W wyborach parlamentarnych w 2015 r. do Sejmu RP został wybrany Krzysztof Szulowski - członek Towarzystwa i były redaktor naczelny "Gazety Janowieckiej".

W 2015 roku wydaliśmy 3 numery Gazety Janowieckiej (76-78). Towarzystwo w dalszym ciągu kontynuuje prace korektorskie i zbiera przedpłaty na Monografię cmentarza janowieckiego oraz album Stary Janowiec.
| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik |
| Gazeta | Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!