Podczas Powiatowych Dni Kultury Starosta Puławski nagrodził wydawnictwo TPJ – „Legendy o zamku janowieckim” w konkursie wydawnictw regionalnych.

Nagroda dla Towarzystwa w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego

 • W stulecie działalności Towarzystw Regionalnych na Lubelszczyźnie Leszek Kwasek został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Krystyna Wolska, Elżbieta Żukowska oraz Andrzej Szymanek członkowie TPJ, zostali wyróżnieni nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Janowca.
 • Filip Jaroszyński i Tadeusz Olejarczyk podczas Powiatowych Dni Kultury nagrodzeni za upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu.
 • Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego Andrzejowi Madejowi za upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu.
 • Krzysztof Szulowski red. Gazety Janowieckiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego dla Leszka Kwaska za umacnianie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny.
 • Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego Andrzejowi Szymankowi za rozwój i propagowanie kultury regionu.

Prezes TPJ Leszek Kwasek za zasługi na rzecz kulturowego rozwoju Janowca otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Janowca.

 • 2.10.2002 r. w Ośrodku „Brama Grodzka” – Teatr NN na Starym Mieście w Lublinie, odbyła się prezentacja Janowca nad Wisłą, a właściwie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w ramach projektu „Zapomniana przeszłość wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”. W czasie spotkania Towarzystwo Przyjaciół Janowca oraz jego prezes zostali uhonorowani dyplomami uznania od Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Rady Miejskiej miasta Lublina.
 • Wojewoda Lubelski – Andrzej Kurowski w dowód uznania za działalność Towarzystwa, a w szczególności za działalność publikacyjną poświęconą dziejom Janowca i historii rodu Firlejów, oraz za upowszechnianie wiedzy o Janowcu na Lubelszczyźnie i w kraju, przyznał prezesowi Towarzystwa – Leszkowi Kwaskowi dyplom uznania.

Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego.

 • W 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą za osiągnięcia w dziedzinie regionalizmu zostało laureatem Nagrody II stopnia w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Aleksandra Patkowskiego, ufundowanej przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.
  Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 17 listopada 2000 r. w salach sandomierskiego zamku. Przewodniczącym jury był Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich.
 • List gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego; Pan Andrzej Szymanek otrzymał odznakę zasłużonego działacza kultury

15 lutego 1999r. zarząd fundacji POLCUL w Sydney w Australii ogłosił listę osób nagrodzonych za działalność społeczną, na której wśród czterdziestu osób z całej Polski znaleźli się członkowie zarządu naszego Towarzystwa: Leszek Kwasek, Andrzej Szymanek i Filip Jaroszyński.

Niezależnymi jurorami oceniającymi kandydatów indywidualnie były znane w świecie osobistości: Jan Nowak Jeziorański i Stanisław Barańczak w Waszyngtonie, Gustaw Henryk Grudziński w Neapolu, Jerzy Giedroyć w Paryżu oraz założyciel fundacji pan Boniecki w Australii.