Statut

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA

NAD WISŁĄ


 

     ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
     ROZDZIAŁ II - Cele i formy działania Towarzystwa
     ROZDZIAŁ III
     ROZDZIAŁ IV - Władze i struktura Towarzystwa
     ROZDZIAŁ V - Majątek Towarzystwa
     ROZDZIAŁ VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
     ROZDZIAŁ VII - Postanowienia końcowe