Zadania statutowe
Towarzystwa Przyjaciół Janowca


Podstawowe zadania wynikające ze statutu Towarzystwa, które są realizowane na bieżąco, to przede wszystkim:

Poznawanie i popularyzacja historii Janowca i okolicy obejmującej swym zasięgiem ziemie dawnego klucza janowieckiego Firlejów i Lubomirskich (obecne parafie: janowiecka, przyłęcka i łagowska).

Utrwalanie i zabezpieczanie śladów historii dawnej i najnowszej w postaci dokumentów, fotografii, relacji oraz wszelkiego rodzaju zapisów.

Poznawanie i usystematyzowanie wiedzy na temat obrzędów i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla Janowca i okolic.

Kształtowanie przyjaznego stosunku do ludzi innej wiary, narodowości, rasy, do ludzi o innych poglądach oraz do środowiska naturalnego w którym żyjemy.

Organizowanie i inicjowanie działań w obszarze życia kulturalnego i sportowego.

Poszukiwanie sponsorów w celu zdobycia środków finansowych na działalność statutową Towarzystwa.

Pełny tekst Statutu Towarzystwa.
Druk deklaracji przystąpienia do Towarzystwa. pobierz    / 29 Kb /


| Adres | Zarząd | Historia | Oferta | Gazeta |
PowrótPowrót do strony tytułowej
Kontakt!!!