Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W dniu 27.08.2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

1. Andrzej Szymanek - prezes
2. Leszek Kwasek - wiceprezes
3. Filip Jaroszyński - wiceprezes
4. Andrzej Madej - sekretarz
5. Elżbieta Wójcik - skarbnik
6. Karolina Jaroszyńska - członek
7. Henryk Kowalski - członek
8. Łukasz Skowyra - członek
9. Wiesław Szczepanek - członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Elżbieta Maria Wójcik - przewodnicząca
2. Sabina Kwiatkowska - członek
3. Jan Dębicki - członek


| Aktualności | Siedziba | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!