Zarząd TPJ I kadencji

W dniu 12.08.1995 r. odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład zarządu weszli:

1. Leszek Kwasek - prezes
2. Krystyna Wolska - wiceprezes
3. Elżbieta Żukowska - wiceprezes
4. Zofia Goleniewicz - skarbnik
5. Stanisław Andzelm - członek
6. Edward Filipowski - członek
7. Bogdan Gawenda - członek
8. Wiesława Makarewicz - członek
9. Zofia Pietras - członek
10. Wiesława Suchecka - członek
11. Andrzej Szymanek - członek
12. Elżbieta Wójcik - członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Edmund Olejarczyk - przewodniczący
2. Krzysztof Krajewski - członek
3. Jerzy Sułek - członek


| Adres | Zarząd | Historia | Zadania | Oferta | Gazeta |
PowrótPowrót do strony tytułowej
Kontakt!!!