Zarząd TPJ II kadencji

W dniu 30.05.1998 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu weszli:

1. Leszek Kwasek - prezes
2. Andrzej Szymanek - wiceprezes
3. Krystyna Wolska - wiceprezes
4. Maria Kołtun - sekretarz
5. Tadeusz Olejarczyk - skarbnik
6. Elżbieta Wójcik - członek
7. Zofia Pietras - członek
8. Elżbieta Żukowska - członek
9. Filip Jaroszyński - członek
10. Grażyna Boronowska - członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Henryk Dębicki - przewodniczący
2. Ks. Kan. Marian Misiak - członek
3. Jerzy Sułek - członek


| Adres | Historia | Zadania | Oferta | Gazeta |
PowrótPowrót do strony tytułowej
Kontakt!!!