Zarząd TPJ III kadencji

W dniu 21.07.2001 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu weszli:

1. Leszek Kwasek - prezes
2. Andrzej Szymanek - wiceprezes
3. Filip Jaroszyński - wiceprezes
4. Maria Kołtun - sekretarz
5. Tadeusz Olejarczyk - skarbnik
6. Wojciech Bieńkowski - członek
7. Henryk Kowalski - członek
8. Krystyna Wolska - członek
9. Elżbieta Wójcik - członek
10. Helena Wójcik - członek
11. Elżbieta Żukowska - członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Henryk Dębicki - przewodniczący
2. Sabina Kwiatkowska - członek
3. Jerzy Sułek - członek

W składzie zarządu pojawili się nowi członkowie. Prof. Wojciech Bieńkowski zajmie się poszukiwaniem sponsorów i zdobywaniem środków finansowych. Liczymy, że dzięki jego staraniom niebawem wydamy od dawna oczekiwany album o Janowcu. Henryk Kowalski, jak już wcześniej deklarował, będzie wspomagał wysiłki władz gminy oraz nasze, na rzecz upowszechnienia wśród rolników produkcji ekologicznej żywności. Helena Wójcik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, będzie organizować Wielkanocny Konkurs Pisankowy oraz zajmować się przygotowywaniem konferencji i spotkań TPJ.


| Adres | Historia | Zadania | Oferta | Gazeta |
PowrótPowrót do strony tytułowej
Kontakt!!!