Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W dniu 31.08.2013 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu, przedstawia się następująco:

1. Leszek Kwasek - prezes
2. Andrzej Szymanek - wiceprezes
3. Filip Jaroszyński - wiceprezes
4. Justyna Chechelska-Kowalczyk - sekretarz
5. Zofia Aleksandra Cieloch - skarbnik
6. Elżbieta Wójcik - członek
7. Stanisław Jędrych - członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Elżbieta Maria Wójcik - przewodnicząca
2. Sabina Kwiatkowska
3. Jan Dębicki


| Aktualności | Siedziba | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!