Składki

Przypominamy o statutowym obowiązku płacenia składek członkowskich. Nieregulowanie tej należności przez trzy kolejne lata zobowiązuje zarząd do skreślenia osoby niepłacącej z listy członków TPJ. Mamy nadzieję, że do takiej ostateczności nie dojdzie.

Zmiana numeru konta

Informujemy wszystkich Członków TPJ, którzy będą chcieli uregulować swoje płatności na rzecz Towarzystwa, iż nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Aktualny numer konta zamieszczony jest w stopce „Gazety Janowieckiej” i podajemy go poniżej: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym – konto: 21 8731 0001 0103 3822 2001 0013