W dniu 24 czerwca tego roku w salach tzw. Domu Północnego zamku w Janowcu odbyły się po raz jedenasty Janowieckie Spotkania Historyczne. Tytuł konferencji był dość intrygujący: Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku.
Okazuje się, że janowiecki zamek bywał miejscem spotkań i sceną zdarzeń, które zapisały się nie tylko w dziejach lokalnych, ale stanowiły znaczące epizody dziejów ogólnych naszego Państwa.
Czerwcowa konferencja nie byłaby możliwa bez współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Za tę współpracę składaliśmy podziękowania na ręce pani Dyrektor Agnieszki Zadury.
Sobotnio – „sobótkowa” konferencja nie byłaby możliwa bez jego głównych aktorów, czyli historyków z Lublina, Opola i Janowca. Jeszcze raz wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i za trud przygotowania referatów. Słowa szczególnego podziękowania kierowaliśmy do profesora Henryka Gmiterka, który od lat jest przewodniczšcym janowieckich konferencji.
Uczestnicy XI Janowieckich Spotkań Historycznych mieli niepowtarzalną okazję poznania mało znanych faktów i fragmentów wielkiej historii, która kilka razy „zahaczyła” o zamek janowiecki w minionych wiekach.
Po konferencji w „kuchni Złotników” i na dziedzińcu zamkowym zaserwowano tradycyjny „Poczęstunek Janowiecki” przygotowany i ufundowany przez firmę „REYPOL” z Janowca.
Na jesieni tego roku ukaże się książka będąca pokłosiem konferencji.

Andrzej Szymanek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Referaty wygłoszone w dniu 24 czerwca 2017

1. Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, UMCS Lublin – Król Zygmunt III Waza gościem janowieckiego zamku
2. Prof. dr hab. Dariusz Kupisz, UMCS Lublin – Rokoszanie pod Janowcem
3. Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS Lublin – Wizyty króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Janowcu
4. Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. Uniwersytetu Opolskiego – Wizyta Piotra I w Janowcu w czasie Wielkiej Wojny Północnej
5. Dr Mariusz Kozdrach, UMCS – Wesela i chrzciny magnackiego Janowca w XVIII w.
6. Dr Katarzyna Madejska, Dr Paweł Madejski, UMCS Lublin – Graffiti w Janowcu od XVI do XIX w.
7. Mgr Sebastian Wardak. Muzeum Nadwiślańskie – Stan poszukiwań archiwalnych w Szwecji dotyczących historii zamku w Janowcu

 

Zdjęcia: Wiesław Szczepanek