Walne Zebranie TPJ

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą zorganizował Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2017 r. /sobota/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu. Porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza. 2. Wybór Komisji Wnioskowej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. 6.…

JANOWIECKIE INTERPRETACJE MUZYKI

Już od 8 lat w ostatnich dniach sierpnia, na zamku w JANOWCU NAD WISŁĄ odbywają się JANOWIECKIE INTERPRETACJE MUZYKI – międzynarodowy kurs interpretacji dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i akordeonu. Można powiedzieć, iż stały się stałą imprezą organizowaną na zamku w Janowcu. W 2017 roku, w dniach 17-27 sierpnia Janowiec gościł uczestników XVI Janowieckich Interpretacji Muzyki im. Jakuba Walaska. Zaplanowany program spotkania przewidywał wiele koncertów, które…