Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 23 czerwca (sobota) w II terminie (11.30) odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Janowca. W załączniku zamieszczamy treść protokołu z walnego zebrania z dnia 26 sierpnia 2017 roku, który był głosowany na bieżącym zebraniu członków.

Notatnik Janowiecki

W bieżącym roku planujemy wydać kolejny numer Notatnika Janowieckiego. Gdyby ktoś zechciał opublikować interesujący tekst – to zapraszamy. Pismo Prezesa i Redaktora NJ

Gazeta Janowiecka

W sprzedaży dostępny jest 83 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieszczamy dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Opisujemy nową siedzibę Gminnej biblioteki Publicznej w Janowcu. Rozpoczynamy bogato udokumentowane wspomnienia o rodzinie Lachtarów z Mszadli. Ponadto prezentujemy aktualności z Towarzystwa i gminy. Zapraszamy po nasze wydawnictwa do zakładki Gazeta Janowiecka. >>Nr 83 Gazety, grudzień 2017 r.<<