Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 23 czerwca (sobota) w II terminie (11.30) odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Janowca. W załączniku zamieszczamy treść protokołu z walnego zebrania z dnia 26 sierpnia 2017 roku, który był głosowany na bieżącym zebraniu członków.