W sprzedaży dostępny jest 85 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieszczamy dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Kontynuujemy bogato udokumentowane wspomnienia o rodzinie Lachtarów z Mszadli. Ponadto prezentujemy aktualności z Towarzystwa i gminy. Ciekawym elementem Gazety jest spis archiwum TPJ zamieszczony w postaci wkładki do bieżącego wydania.