Podczas tegorocznych Dni Janowca dostępny był już 86 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieściliśmy w nim dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Przedstawiliśmy także drugą część wykładu zaprezentowanego podczas tegorocznych Zimowych Spotkań Janowieckich poświęconych „Samorządnemu Janowcowi”. Ponadto prezentujemy aktualności z Towarzystwa i gminy.