W dniu 31 sierpnia (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.

Jedynym punktem obrad będzie: PODJĘCIE UCHWAŁY o ZMIANACH w STATUCIE TPJ.

WYJAŚNIENIE:

Krajowy Rejestr Sądowy, który rozpatrywał zmiany w statucie TPJ, przyjęte jednogłośnie na Walnym Zebraniu TPJ w dniu 18 maja b.r., stwierdził wadę formalno-prawną tych zmian, która polega na tym, że zmiany statutu wymagają by przyjmować je w formie odrębnej  UCHWAŁY Walnego Zebrania Członków. Stąd wynika konieczność przyjęcia takiej uchwały – zatem konieczność ponownego głosowania nad zmianami w statucie TPJ.

Przepraszamy za to nadprogramowe spotkanie. Prawo do jego przeprowadzenia jest zapisane w statucie naszego Towarzystwa.

Zaproszenie