Towarzystwo Przyjaciół Janowca organizuje spotkanie poświęcone planom upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Janowcu.

Termin : 5 grudnia 2019 roku, godzina 14:30.
Miejsce : Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1.

Uczestnicy:
Andrzej Szymanek – prezes TPJ
Pan Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec
Pani Zofia Malinowska – Przewodnicząca Rady Gminy Janowiec
Ksiądz Janusz Socha – Proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława bp. m. i św. Małgorzaty w Janowcu
Pani Beata Kolasińska – Dyrektor Zespołu Szkół w Janowcu
Pan Łukasz Skowyra – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu
Pan Piotr Kondraciuk – Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
Pani Aleksandra Markiewicz – Dyrektor PARDES FESTIVAL- Spotkań z Kulturą Żydowską – Kazimierz Dolny / Janowiec
Pan Jerzy Zdrzałka – Prezes Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły
Pan Leszek Kwasek – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Pan Marek Kwasek – Towarzystwo Przyjaciół Janowca
Pan Aleksander Stalpiński – mieszkaniec Janowca

Program spotkania:

– Otwarcie spotkania i powitanie Gości – Andrzej Szymanek – prezes TPJ.

– Prezentacja ukazująca historię cmentarza żydowskiego, dotychczasowe próby jego upamiętnienia podejmowane przez TPJ oraz obecny stan prawny i propozycje na przyszłość / Filip Jaroszyński – wiceprezes TPJ.

– Dyskusja.

Koordynatorem projektu upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Janowcu jest Filip Jaroszyński.