Szanowni Państwo, Członkowie TPJ.

Z powodu pandemii koronawirusa zostaliśmy zmuszeni trochę odwlec w czasie nasze działania i przedsięwzięcia, które planowane były na pierwszą połowę 2020 roku. Przypomnijmy:

  1. Walne Zebranie TPJ – planowane na 23 maja, przenieść na 13 czerwca (sala zarezerwowana w GOK); ewentualnie przesunąć termin na lipiec, a może nawet na pierwszą połowę sierpnia.
  2. W związku z powyższym można nieco przesunąć w czasie – wydanie drukiem tzw. „broszury jubileuszowej, która ma być wręczana na tymże Walnym; obecnie pracujemy nad książeczką i planujemy ją wydrukować do końca maja, albo nawet czerwca.
  3. Prace na książką „JANOWIEC. Przewodnik historyczny” też się trochę przesuną.
  4. Nasze konsultacje (w sprawie dotacji na w/w „Przewodnik” oraz kandydatur na Honorowego Obywatela Janowca) w Urzędzie Gminy – zostały także zawieszone.
  5. Współudział TPJ w Pardes Festival 2020 na chwilę obecną jest aktualny, ale być może impreza nie odbędzie się?
  6. Planowane na 18 kwietnia posiedzenie zarządu TPJ – także odkładamy – zapewne do czerwca, a do tego czasu będziemy pracować zdalnie i tak też podejmować decyzje.
  7. Książka D. Kupisza („Koronowane głowy …”) jest już w drukarni i jej wydanie do połowy kwietnia raczej nie będzie zakłócone.

Pozdrawiam serdecznie Wszystkich Członków Towarzystwa i życzę zdrowia!

Andrzej Szymanek – prezes TPJ