Walne Zebranie Członków TPJ odbyło się 26 września 2020 r. w drugim terminie (o godzinie 11:30) w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu (ul. Plac Wolności 1). Spotkanie otworzył i powitał zgromadzonych p. Andrzej Szymanek – prezes TPJ. Poinformował o wyłożeniu protokołu z poprzedniego walnego zebrania, który był również udostępniony na stronie internetowej TPJ.

Uczestnicy podpisując listę oświadczyli jednocześnie, że według ich najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 1) nie zostali zakażeni wirusem SARS-COV-2; 2) nie przebywali na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Dyskusja prowadzona podczas Walnego Zebrania toczyła się między innymi wokół analizy możliwości dokonania zmian w statucie.

Protokół z Walnego Zebrania Członków TPJ w dniu 26 września 2020 r. (pdf)