Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Pomimo mało optymistycznych wieści z frontu walki z pandemią COVID-19, postanowiliśmy wyjść ze stanu „hibernacji organizacyjnej” i zorganizować w konwencji zwyczajnej (real conditions format) kolejne zebranie zarządu TPJ.

Może uda się z niego nie zrezygnować – chociaż w tych czasach wszystko jest możliwe. Zamierzamy spotkać się późnego przedwiośnia tego roku (20 marca w sobotę, o godzinie 10.00) w nowym lokum Towarzystwa, na ulicy Lubelskiej 9.

Planowane spotkanie będzie – jak zawsze „wielotematyczne”, ale priorytetem miał być temat modernizacji statutu TPJ. Temat – dodajmy – nieskutecznie od ponad roku nie zamknięty.

Priorytet jednak zmienił się. Otóż pojawił się „problem sprzedaży ratusza janowieckiego”. Ważny „tu i teraz” dla społeczności gminy janowieckiej. Od jego roztrząsania musimy nasze marcowe zebranie rozpocząć. O co chodzi? O planowaną sprzedaż budynku Urzędu Gminy w Janowcu i translokację siedziby władz samorządowych – na krańce Janowca, tam gdzie blisko cmentarz parafialny. Kto szedł kiedyś w kondukcie pogrzebowym, ten wie, że to daleko od centrum osady, gdzie dzisiaj mogą załatwiać swoje codzienne sprawy mieszkańcy Janowca i mieszkańcy wsi z terenu gminy.

Kontrowersyjne zamiary sprzedaży budynku władz samorządowych Janowca w roku 2021, nie są pierwsze w dziejach dawnego miasteczka, a dzisiaj osady. Ponad 200 lat temu inny „samorządca” niejako Walenty Maciej Osławski kazał rozebrać budynek janowieckiego ratusza, nie zważając na protesty mieszkańców miasteczka. Nie wiemy nawet, jak wyglądała owa historyczna budowla. Ale ze źródeł archiwalnych wiemy, że ten postępek uruchomił długoletnie procesy sądowe Osławskiego z mieszkańcami Janowca. A dzisiaj … cóż … zobaczymy. Realia zupełnie inne. Czasy zupełnie inne. Ale mieszkańcy Janowca pozostali chyba sobą i nie lubią, jak się nie pyta o ich zdanie?

A tradycja też zobowiązuje.

Tak, to może być ciekawe zebranie zarządu naszego Towarzystwa. Chcemy zaprosić osoby spoza naszego grona, które mają swoje wyraźne negatywne zdanie (o innych nic mi nie wiadomo) na temat planowanej transakcji. Chcemy jako Towarzystwo Przyjaciół Janowca powiedzieć i napisać – nasze stanowcze NIE.

Zapraszam już dzisiaj do śledzenia tej historii na naszej stronie internetowej i wszystkich życzliwych miejscach w Sieci (i poza nią) – na których pisze się o Janowcu nad Wisłą i jego życiu.

Andrzej Szymanek
Prezes TPJ

PS
Ale TPJ realizuje również inne zadania. Spośród innych tematów marcowego zarządu TPJ wymieńmy zatem:

1. Zamysł internetowego udostępniania publikacji TPJ na stronie Towarzystwa.
2. Zamierzenia wydawnicze Towarzystwa w 2021 roku:

    – książka „Cmentarz janowiecki”. Część 2.,
– książka „Rody Janowieckie”, (jesień 2021),
– Notatnik Janowiecki Nr 23/2021.

3. Imprezy (współ)organizowane przez TPJ w 2021 roku – Pardes Festival