Petycja odnośnie siedziby Urzędu Gminy w Janowcu

Na Facebook-u zamieszczona została informacja o zbiórce podpisów pod petycją online, oprotestowującą niekonsultowaną z mieszkańcami gminy Janowiec decyzję o sprzedaży i przenosinach siedziby władz w Janowcu na peryferie miasteczka. Osoby zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska w powyższej sprawie mogą złożyć podpis pod petycją – https://www.petycjeonline.com/stop_dla_sprzeday_i… Podpisy zostaną przekazane Radzie Gminy, która podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Więcej informacji: https://www.facebook.com/gminajanowiec/photos/a.649438815089314/4049918021708026/