Ostatnie wydarzenia w Janowcu przyczyniły się do dobrowolnego zgłoszenia zamiaru utworzenia społecznego ciała (zespołu), którego członkowie mieliby pracować na rzecz odnowy Janowca. Zgłoszenia dokonała grupa członków TPJ, którą uznajemy za autorów inicjatywy i liderów planowanych działań. W skład tej grupy  weszli: Magdalena Gryn, Filip Jaroszyński, Marek Kwasek, Anna Lawenda, Przybysław Lawenda.

W środę 24 marca 2021 r. odbyło się zebranie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca w formie telekonferencji, podczas którego podjęto uchwałę, powołującą w ramach Towarzystwa zespół problemowy pod nazwą „Społeczny Komitet Odnowy Janowca nad Wisłą”, zwany w skrócie SKOJ.

Więcej w treść przyjętej przez zarząd uchwały o powołaniu SKOJ.

Nowo powołanemu komitetowi /zespołowi/ życzymy owocnej pracy.