W dniu 21 sierpnia 2021 r. (sobota) o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.

Jednym z punktów obrad będzie głosowanie uchwały o zmianach w Statucie TPJ (dyskusja + głosowanie).

Zebranie będzie także okazją do zapoznania się z nowościami wydawniczymi Towarzystwa – szczegóły w zaproszeniu poniżej.

Szanowni Państwo!
Ponieważ spotkamy się w realiach zaostrzonych wymagań sanitarno-epidemiologicznych – zarząd TPJ uprzejmie prosi o przyniesienie ze sobą osobistych środków ochrony antywirusowej. Jednocześnie prosimy o zwrotną odpowiedź w której będziecie Państwo uprzejmi podać informację o swojej planowanej obecności (lub nieobecności) na zebraniu.

Zaproszenie

Protokół z Walnego Zebrania Członków TPJ z 26 września 2020 roku.

Treść protokołu: (pdf)

Jednolity tekst Statutu TPJ po propozycjach zmian członków zarządu oraz poprawkach prawnych.

Tekst Statutu TPJ: (pdf)