Na podstawie Zarządzenia Nr 58/2021 z dnia 7 października 2021 r. Wójt Gminy Janowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, mających na celu zebranie od mieszkańców sołectw gminy Janowiec opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą we wszystkich sołectwach gminy Janowiec w okresie od 02 do 15 listopada 2021r. w formie bezpośredniej poprzez wypełnienie karty do głosowania i potwierdzenie na liście udziału w głosowaniu.

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy wpisane do rejestru wyborców Gminy Janowiec.

Wynik rozstrzygnięcia konsultacji ogłosi Zespół ds. konsultacji powołany przez Wójta Gminy.

Zapraszam do udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek

 

Wszystko na temat odzyskania praw miejskich dla Janowca – odpowiedzi na pytania i wątpliwości w dodatku specjalnym Gazety Janowieckiej.