Janowiec, 2 listopada 2021

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Janowiec
Drodzy Przyjaciele

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu, które kończy kampanię społeczną „Janowiec Miastem”, prowadzoną na rzecz przywrócenia praw miejskich dla Janowca.

Głosowanie mieszkańców gminy Janowiec już się zaczęło i będzie trwać do 15 listopada 2021. Karty do głosowania znajdują się u sołtysów wsi.

Głosy Państwa – jakiekolwiek by nie były – są potrzebne władzom gminy dla uzupełnienia formalnego wniosku, który będzie skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zdecyduje o wspomnianej zmianie.

Uzyskanie statusu miasta zwiększy prestiż Janowca. Przyniesie także wymierne korzyści, jak: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Nic nie zostanie przy tym utracone z dotychczasowych praw. A to dlatego, że gmina stałaby się gminą miejsko-wiejską.

Głosując za uzyskaniem praw miejskich dla Janowca, pokazujemy nie tylko poszanowanie tradycji historycznych oraz przywiązanie do pamięci naszych przodków, ale zwiększymy szanse rozwoju CAŁEJ GMINY.

Organizatorzy