W wyniku dodruku, zasoby dostępnych wydawnictw TPJ powiększyły się o dwa tytuły książkowe:

  • Miasteczko – Szalom Asz (format A5, liczne fotografie z Kazimierza, Kutna i Janowca);
  • ŻYDZI Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen Kulturowy miasteczka – sztetl – zbiór referatów i komunikatów wygłoszonych podczas sesji naukowej w czasie V Janowieckich Spotkań Historycznych (format A5, fotografie).

Powyższe książki cieszyły się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających stronę Towarzystwa.