Wyniki konsultacji społecznych w sprawie opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec

W związku z negatywnym wynikiem konsultacji społecznych w sprawie opinii mieszkańców Gminy Janowiec dotyczącej wniosku o nadanie statusu miejscowości Janowiec, przedstawionym Radzie Gminy Janowiec przez Wójta Gminy Janowiec, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 listopada i XXXI sesji Rady Gminy Janowiec w dniu 26 listopada 2021 r., Rada Gminy Janowiec podjęła decyzję o nieprocedowaniu dalszych działań związanych z wnioskiem o przywrócenie statusu miasta miejscowości Janowiec. Konsultacje…