W związku z negatywnym wynikiem konsultacji społecznych w sprawie opinii mieszkańców Gminy Janowiec dotyczącej wniosku o nadanie statusu miejscowości Janowiec, przedstawionym Radzie Gminy Janowiec przez Wójta Gminy Janowiec, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 listopada i XXXI sesji Rady Gminy Janowiec w dniu 26 listopada 2021 r., Rada Gminy Janowiec podjęła decyzję o nieprocedowaniu dalszych działań związanych z wnioskiem o przywrócenie statusu miasta miejscowości Janowiec.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 2-15 listopada 2021 r. we wszystkich sołectwach Gminy Janowiec w formie bezpośredniej poprzez odpowiedź na pytanie:
„Czy jesteś za nadaniem statusu miasta miejscowości Janowiec?”
Kartę do głosowania można było pobrać u sołtysów poszczególnych sołectw.

Na dzień 15 listopada 2021 r. uprawnionych do głosowania było 3111 mieszkańców Gminy Janowiec.
W głosowaniu wzięło udział 400 osób. Oddano 395 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.
Głosów „za” było 84 (21,3%);
Głosów „przeciw” było 302 (76,5%);
Głosów „wstrzymujących się” było 9 (2,2%).

Szczegółowe informacje o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec dla poszczególnych sołectw dostępne na stronie >Gminy Janowiec<.