Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy i Osady Janowiec,
Janowiecka „Wspólnoto Ludzi Dobrej Woli”,
Czytelnicy „Gazety Janowieckiej”,

W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca
oraz redakcji „Gazety Janowieckiej”

 

 

Składam
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021 roku.
Życzę dobrego zdrowia w trudnych czasach „zarazy naszych czasów”.
Życzę bliskości ludzi życzliwych oraz opieki Nieba.
Trwajmy Drodzy Przyjaciele na przekór złu, które dzisiaj wokół nas.

Do siego Roku 2022
Andrzej Szymanek – prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca