„RODY JANOWIECKIE”

TPJ planuje wydać publikację zatytułowaną „RODY JANOWIECKIE”. Poniżej przedstawiamy wstępny materiał, który chcemy zamieścić w książce. Mamy świadomość że zgromadzone przez nas materiały są niepełne. Prosimy zatem o materiały: opisane zdjęcia i edytowalne teksty, które moglibyśmy jeszcze włączyć do planowanej publikacji. >>>konspekt książki pt.: Rody Janowieckie<<<

Projekt nowego Statutu TPJ

Poniżej (w załączeniu) zamieszczamy „Projekt nowego Statutu TPJ” (tekst jednolity) – nad którym odbędzie się głosowanie podczas planowanego na dzień 20.08.2022 r. Walnego Zebrania Członków TPJ. >>>Projekt nowego Statutu TPJ” (tekst jednolity)<<<

Nowa książka TPJ

Wkrótce (około połowy lutego) z drukarni wyjdzie nowa książka TPJ pt. „JANOWIEC nad Wisłą. Dzieje miasta 1537-1869” autorstwa Andrzeja Szymanka. Publikacja będzie dostępna w punktach sprzedaży Towarzystwa.