Walne Zebranie Członków TPJ

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w dniu 20 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, godz.11.00 (I termin) Według proponowanego porządku obrad, podczas zebrania odbędzie się głosowanie nad nowym statutem TPJ, a do tego potrzebna jest obecność 50% plus 1 członków TPJ. Projekt zmienionego statutu został zamieszczony na naszej stronie internetowej (załącznik do statutu także…

Oznakowanie cmentarza żydowskiego w Janowcu

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą zapraszają na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowcu, która odbędzie się 8 lipca 2022 roku o godzinie 12.00 na cmentarzu żydowskim przy ulicy Młynarskiej. Wydarzenie to stanowi jeden z istotnych punktów prowadzonego już od 2018, z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu – Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonia będzie…