Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą zapraszają na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowcu, która odbędzie się 8 lipca 2022 roku o godzinie 12.00 na cmentarzu żydowskim przy ulicy Młynarskiej.

Wydarzenie to stanowi jeden z istotnych punktów prowadzonego już od 2018, z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu – Oznakowanie cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonia będzie też okazją do spotkania regionalnych instytucji i osób zaangażowanych w ochronę, badania i pielęgnację cmentarzy.

W ceremonii wezmą udział:

  • Dr Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
  • Dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • Dr Dariusz Kopciowski – Wojewódzki Lubelski Konserwator Zabytków
  • Dr Piotr Kondraciuk – Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
  • Prof. Andrzej Szymanek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
  • Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec
  • Zygmunt Stępiński – Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski
  • Ks. Janusz Henryk Socha – Proboszcz Parafii pw św. Stanisława bp.m. i św. Małgorzaty w Janowcu

oraz inni zaproszeni goście.

Oznakowanie cmentarza stanowi element prowadzonych z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Janowca działań upamiętniających cmentarz żydowski w Janowcu.