Walne Zebranie Członków TPJ

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w dniu 20 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, godz.11.00 (I termin) Według proponowanego porządku obrad, podczas zebrania odbędzie się głosowanie nad nowym statutem TPJ, a do tego potrzebna jest obecność 50% plus 1 członków TPJ. Projekt zmienionego statutu został zamieszczony na naszej stronie internetowej (załącznik do statutu także…