Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w dniu 20 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, godz.11.00 (I termin)

Według proponowanego porządku obrad, podczas zebrania odbędzie się głosowanie nad nowym statutem TPJ, a do tego potrzebna jest obecność 50% plus 1 członków TPJ.

Projekt zmienionego statutu został zamieszczony na naszej stronie internetowej (załącznik do statutu także poniżej) oraz będzie zamieszczony w 104 numerze Gazety Janowieckiej.

Gdyby Państwo nie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu, a tym samym głosowaniu nad projektem zmienionego statutu, prosimy o odesłanie podpisanego PEŁNOMOCNICTWA (wzór pełnomocnictwa poniżej) na adres:

Marek Kwasek
ul. Górna 6
24-123 Janowiec

Pełnomocnictwa można udzielić osobie, o której wiemy, że będzie na zebraniu lub jednemu z członków Zarządu TPJ:

  1. Andrzej SZYMANEK
  2. Leszek KWASEK
  3. Filip JAROSZYŃSKI
  4. Elżbieta WÓJCIK
  5. Marek KWASEK

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 663 840 596

Zebranie będzie także okazją do zapoznania się z nowościami wydawniczymi Towarzystwa – szczegóły w zaproszeniu poniżej.

Pozdrawiamy,
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Szanowni Państwo!
Być może powrócą zaostrzone wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Stąd też zarząd TPJ uprzejmie prosi o przyniesienie ze sobą osobistych środków ochrony antywirusowej.
Prosimy poinformować nas o swojej planowanej obecności (lub nieobecności) na zebraniu.

Dokumenty na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ:

Zaproszenie (pdf)
Pełnomocnictwo wzór (pdf)
Protokół z Walnego Zebrania Członków TPJ z 21 sierpnia 2021 roku (pdf)
Jednolity tekst Statutu TPJ po propozycjach zmian członków zarządu oraz poprawkach prawnych. (pdf)
Projekt uchwały dotyczącej przyjęcia zmian w statucie TPJ (pdf)