Nowy zarząd TPJ wybrany

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, z dnia 20.08.2022 roku w sprawie wyboru nowego Zarządu TPJ na lata 2022 – 27, podjętą na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą (paragraf 18 punkt 2), Walne Zebranie Członków TPJ zatwierdziło wybór Zarządu TPJ w składzie: Andrzej SZYMANEK – prezes Leszek KWASEK – wiceprezes Filip JAROSZYŃSKI – wiceprezes Elżbieta WÓJCIK…