Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, z dnia 20.08.2022 roku w sprawie wyboru nowego Zarządu TPJ na lata 2022 – 27, podjętą na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą (paragraf 18 punkt 2), Walne Zebranie Członków TPJ zatwierdziło wybór Zarządu TPJ w składzie:

  1. Andrzej SZYMANEK – prezes
  2. Leszek KWASEK – wiceprezes
  3. Filip JAROSZYŃSKI – wiceprezes
  4. Elżbieta WÓJCIK – skarbnik
  5. Andrzej MADEJ – sekretarz
  6. Marek KWASEK – członek Zarządu
  7. Krzysztof DŁUGOKĘCKI – członek Zarządu

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków TPJ

 

Natomiast zgodnie z uchwałą podjętą w sprawie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej TPJ na lata 2022 – 27, na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą (paragraf 18 punkt 2), Walne Zebranie Członków TPJ zatwierdziło wybór Komisji Rewizyjnej TPJ w składzie:

  1. Agnieszka Godos – przewodnicząca
  2. Wojciech Szczepanek – członek
  3. Maria Jaroszyńska – członek

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków TPJ