Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec

 

Informuję, że w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Janowiec. Obrady rozpoczną się o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu przy ul. Plac Wolności 1.

W porządku obrad, w pkt 6 zaplanowana jest debata nad raportem o stanie Gminy Janowiec za rok 2022.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Janowiec oprócz Radnych mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do dnia 28 czerwca 2023 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Gminy Janowiec.

 

 

Podpisano
Wójt Gminy Janowiec
Jan Gędek